Logo One Planet
Malachiet met azuriet
Malachiet met azuriet

Gesteenten en mineralen

in de collectie van het Museon

Gesteenten

 • Banded Iron Formation. Australië, ca. 3 miljard jaar oud. Coll. nr. 75171
 • IJzermeteoriet. Coll. nr. 75621
 • Oudste conglomeraat op aarde. Groenland, Archeïcum, ca. 3,8 miljard jaar oud. Coll. nr. 141410
 • Steenkool. Coll. nr. 114243
 • Sueviet. Coll. nr. 78461
 • Moldaviet. Coll. nr.75615, 65964
 • Vuursteenconglomeraat. Verenigd Koninkrijk. Coll. nr. 96267

Stollings-, sedimentaire- en metamorfe gesteenten, inclusief de ertsen en andere delfstoffen, maar exclusief de minerale ertsen en delfstoffen. Gekoppeld aan de zwerfstenen in deze gesteentecollectie zijn circa tweeduizend slijpplaatjes: dunne doorsneden van gesteenten waarmee onder een polarisatiemicroscoop de exacte samenstelling van elk gesteente kan worden vastgesteld. Dit werk wordt gedaan voor petrologisch onderzoek, een onderdeel van alle aardwetenschappen. 

Doorzoek deze collectie.

Mineralen

 • Pyriet. Coll. nr. 202482
 • Robijn. Coll. nr. 68990
 • Vanadiniet. Coll. nr. 86404
 • Haliet. Coll. nr. 82247
 • Malachiet. Coll. nr. 77391
 • Galeniet. Coll. nr. 65590
 • Borniet. Coll. nr. 64203
 • Woestijnroos. Coll. nr. 48303
 • Pyriet. Coll. nr. 112601

Mineralen zijn de bouwstenen van de aarde. De aarde is opgebouwd uit gesteenten, een gesteente is opgebouwd uit mineralen. Door geologische processen komen er in de natuur ruim vierduizend verschillende mineralen voor als vaste stof. De meest voorkomende mineralen vormen in een specifieke samenstelling en verhouding de grote gesteentemassa’s in de aardkorst.

Doorzoek deze collectie.