Logo One Planet
Exterieur museumgebouw
Exterieur museumgebouw

Over Museon-Omniversum

Actief, betrokken en vernieuwend

Museon-Omniversum motiveert haar bezoekers een actieve houding als wereldburger aan te nemen. Door te inspireren en te enthousiasmeren onze planeet met respect te behandelen en te verbeteren. Wij delen het avontuur van de zoektocht naar oplossingen om van de wereld een betere plek te maken.

Alles is met elkaar verbonden

De toekomst van de aarde, daarom draait het bij One Planet. Met One Planet maakt Museon-Omniversum zich sterk om onze planeet te beschermen en respectvol om te gaan met alles dat en iedereen die daarop leeft. Hiervoor zetten we alles in. Onze museale collectie, programmering, kennis en ook ons netwerk. Om te laten zien hoe mooi de wereld is en dat alles met elkaar in verbinding staat. We belichten steeds een klein stukje uit dat complexe systeem. Door het specifieke verhaal te vertellen over de schoonheid van die samenhang.

Een leefbare wereld voor iedereen

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030, vormt de basis. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn ons raamwerk om te verhalen over onder meer klimaatbestendigheid en energietransitie. Van omgaan met water tot economische mogelijkheden voor iedereen. En van voedselzekerheid tot het veerkrachtig en toekomstbestendig maken van steden. Om de klimaataanpak en de sociale en economische weerbaarheid te versnellen.

Van uitdagingen naar oplossingen

Met deze 17 doelen toont One Planet een perspectief voor de nabije toekomst. De verhalen zijn gericht op de urgentie en actualiteit van de genoemde thema’s. Zij tonen de uitdagingen én de oplossingen. De verhalen laten zien voor welke mondiale uitdaging onze samenleving staat. Op een aansprekende, inspirerende en uitdagende manier. 


Organisatie Museon-Omniversum


Managementteam Museon-Omniversum

Museon-Omniversum bestaat uit de afdelingen Directie, Educatie/Programmering/Collectie, Publiekszaken, Financiën/ICT, Facilitair/Producties en Marketing/Communicatie/Sales. Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de commercieel directeur en de hoofden van de afdelingen. Dit team is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Museon-Omniversum heeft 95 (part time) medewerkers in vaste of tijdelijke dienst.

Beleidsplan en jaarverslag Museon-Omniversum

Elke 4 jaar brengt Museon-Omniversum een beleidsplan uit, waarin het zijn plannen formuleert en aangeeft hoe het deze wil realiseren. In een jaarverslag rapporteert Museon-Omniversum over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. Ook de financiële jaarcijfers vind je hierin terug. Beide documenten kun je in de rechterkolom als pdf downloaden.De toekomst is begonnen

Vanuit onze fascinatie en liefde voor de aarde zetten we letterlijk alles in. Onze museale collectie, programmering, kennis en ook ons netwerk. Uitgangspunt hierbij zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In One Planet Dome, One Planet Expo en One Planet NOW! gaan we samen aan de slag. Met bezoekers, leerkrachten en leerlingen, docenten en studenten, wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers. Om de mondiale uitdagingen waarvoor we nu staan hoog op de agenda te zetten. En zoveel mogelijk mensen praktische handvatten te bieden met ons mee te doen. Zodat we met z’n allen een duurzame toekomst realiseren. Door te inspireren, van elkaar te leren en samen te werken. Help je mee? Ontdek bij One Planet hoe jij het verschil maakt!

De combinatie van spectaculaire grootbeeldfilms, de interactieve One Planet Expo en het dynamische One Planet NOW! met activiteiten en experimenten is uniek in Nederland! En voor jong én oud!