Logo One Planet

Schenkingen & legaten

Bouw mee aan een duurzame toekomst

Draag Museon-Omniversum een warm hart toe en steun ons in de vorm van schenking of een legaat. Door onze culturele ANBI-status bij de Belastingdienst vervalt het successie- of schenkingsrecht over donaties en legaten. Een ander fiscaal voordeel is dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken. Vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende regels.

Museon-Omniversum ontvangt subsidie van de gemeente Den Haag, genereert inkomsten uit kaartverkoop en wordt ondersteund door fondsen en sponsoren. Om onze programmering op peil te houden is alle steun van harte welkom. Iedereen heeft recht op cultuureducatie. Daarom is het belangrijk dat Museon-Omniversum altijd toegankelijk blijft voor bezoekers uit alle lagen van de bevolking. En ook voor alle scholen.

Draag bij aan een duurzame leeromgeving 

Graag houden wij onze kwaliteit en entreeprijzen op het huidige niveau. Daarom doen we graag een beroep op ieders maatschappelijke betrokkenheid. Een eenmalige of periodieke gift ondersteunt het belang van de doelstelling van Museon-Omniversum. Wij besteden deze bijdrage aan nieuwe tentoonstellingen, educatieve programma’s en de zorg voor collecties. Zo blijft Museon-Omniversum een culturele leeromgeving voor iedereen. Ook kleine schenkingen zijn welkom voor onze continuïteit!

Periodieke schenking geeft optimaal voordeel

Voor wie Museon-Omniversum structureel wil ondersteunen is een periodieke schenking voor 5 jaar of meer een uitkomst. Een periodieke schenking is onbeperkt aftrekbaar. Het is bovendien niet nodig deze per notariële akte vast te leggen.

Geefwet aantrekkelijk door aftrekpost 

Sinds 1 januari 2012 biedt de overheid een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting. Dit geldt voor giften en de vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI’s. Ondersteuning aan Museon-Omniversum levert dan ook een interessant fiscaal voordeel op. Wie zich voor een periodieke schenking van 5 jaar committeert, profiteert van een fiscaal aantrekkelijke vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25. Dat wil zeggen dat de gift voor 125% aftrekbaar is.

Eenmalige giften

Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften komt voor aftrek in aanmerking. Dit is op jaarbasis tussen de 1% en maximaal 10%.

Doneren?

Kijk dan eerst eens op https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html. Dit geeft een indicatie van het financiële effect van de voorgenomen schenking. Neem gerust contact op bij vragen. Wij adviseren graag over de mogelijkheden. Neem contact op met ons directiesecretariaat via 070 33 81 385. Of mail direct met algemeen directeur Peter de Haan pdehaan@museon-omniversum.nl.