Logo One Planet
SDG logos
SDG logos

Word partner of waardehouder!

Investeer in de toekomst van onze planeet

De mondiale uitdagingen van vandaag vragen om verandering en concrete acties van ons allen. 2030 is het jaar waarin we de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) moeten hebben behaald. Museon-Omniversum zet daarom alles in om bij te dragen aan een leefbare planeet voor iedereen.

We inspireren nieuwe generaties om zich in te zetten als actieve wereldburger. Impact, daar gaat het bij ons om. Maar we kunnen het niet alleen. Om onze gezamenlijke ambities op duurzame ontwikkeling te behalen, slaan we daarom de brug naar het bedrijfsleven. Hier geven we inzicht in hoe we dit initiatief, samen met onze nieuwe partners willen vormgeven.

Doe mee als partner of waardehouder

Je wilt je bedrijf graag duurzamer maken en je klanten, medewerkers en leveranciers in dat proces meenemen. Om zo een positieve impact op de maatschappij te hebben. Binnen een partnership met Museon-Omniversum gaan we elkaar inspireren, van elkaar leren en samen dóen.

Vind inspiratie voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze activiteitenprogramma’s zoals de One Planet Talks en zakelijke rondetafels rond relevante thema's. Leer van jongeren, beleidsmakers, NGO’s en andere bedrijven. Evalueer je vorderingen op onze jaarlijkse waardehoudersbijeenkomsten en zet nieuwe doelen voor de toekomst.

Samen hebben we meer impact

Museon-Omniversum wil zich met andere organisaties verbinden om samen onze maatschappelijke waarde te vergroten en duurzame ontwikkeling aan te jagen op basis van de zeventien SDG's.

Naast de overheid, NGO's, wetenschappers en bezoekers (consumenten, families en scholieren) zijn bedrijven belangrijke stakeholders voor Museon-Omniversum. Samen maken we de programmering en bouwen we een impactcentrum.

Het platform MAEX rekende uit dat Museon-Omniversum in 2022 een maatschappelijke impact had van ruim 45 miljoen euro. Dat is bijna vijf keer zo veel als je normaal van een organisatie van onze omvang kan verwachten. Met onze nieuwe partnerships hopen we onze impact verder te verbreden en te vergroten.


Deze partijen zijn onze partners of waardehouders:

  • ABN AMRO
  • ASN Bank
  • CGI
  • DNB (waardehouder) 
  • Gemeente Den Haag
  • Groene Groeiers (waardehouder)
  • PENTO
  • Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV (waardehouder)
  • VFonds
  • Dunea

We danken hen voor de betrokkenheid en de goede samenwerking!