Logo One Planet

Current projects

2013-2014
Organisation of Ecsite Annual Conference 2014
Ecsite and Museon, Museum for culture and science, were delighted to host the 25th Ecsite Annual Conference in The Hague, Netherlands. 1,000 fellow science communicators joined this celebration of scientific culture. For more than two decades, the world’s most renowned science communication professionals have gathered at the Ecsite Annual Conference and set the precedent for Europe’s leading science communication event.

A sophisticated programme, diverse delegates, and unparalleled networking potential make the Ecsite Annual Conference a cornerstone of the science communication field in Europe and the rest of the world. It is the quintessential event at which to exchange on all conceivable aspects of the science communication profession. Year after year, the programme is fresh and relevant by continuously evolving with the field and the times. Over 75 conference sessions and a growing list of Pre-Conference Workshops are buzzing hives of in-depth inquiry advancing diverse topics.

More info about the Ecsite conference

2013-2014
The Second World War in 100 objects
Preparation of the exhibition The Second World War in 100 objects, that takes the visitor back to the time of The Second World War through 100 exceptional objects. Drawn from 25 Dutch war- and resistance museums, each carefully selected item tells its own story. And behind each object hide countless events recalling the personal memories, emotions, fear and deep-held feelings from the years between 1940 and 1945: objects such as a teddybear with a hidden treasure or a railroad tie from the Birma railway, both from the Museon's collection.

This exhibition - the result of a unique cooperative process between 25 Dutch war- and resistance museums and the National Committee for May 4 and 5 - gives the war a meaningful face for young and old.

2013-2016
meSch, Material EncounterS with digital Cultural Heritage
meSch has the goal of designing, developing and deploying tools for the creation of tangible interactive experiences that connect the physical dimension of museums and exhibitions with relevant digital cross-media information in novel ways.

A wealth of digital cultural heritage is currently available in on-line repositories and digital archives. It is however accessed only in a limited way and utilised through rather static modes of delivery. meSch will bridge the gap between visitors’ cultural heritage experience on-site and on-line by providing a platform for the creation of tangible smart exhibits. This platform will enable curators, artists, designers and cultural heritage professionals in general to create smart objects and intelligent spaces and to compose digital content to be embedded in smart objects and spaces without the need for specialised technical knowledge. Smart objects (like a magnifying glass or a replica) are enriched with digital technology while intelligent spaces embed sensors: both react to people, spaces and smart objects. A bespoke application will adapt the content and the behaviour of the object or space to visitors, their social context and the environment.

The meSch approach is grounded on principles of co-design: the participation of designers, developers and stake-holders into the process of creation and evaluation as equal partners, and on a Do-It-Yourself philosophy of making and experimenting. Three large-scale case studies in different museums provide test beds for the real-world evaluation of meSch technology with the public and cultural heritage stakeholders.

More about mEsch

 

BACH, Business Acumen and Communication for Heritage (2022-2023)

Onderwerpen als duurzaamheid en inclusie zijn actueler dan ooit en stellen erfgoedinstellingen voor nieuwe uitdagingen. Om te helpen bij het zoeken naar innovatieve manieren om hiermee om te gaan, heeft Museon-Omniversum zich aangesloten bij het Erasmus+ project BACH (Business Acumen and Communication for Heritage).

Museon-Omniversum maakt deel uit van een consortium met partners uit Malta, Nederland, Spanje, Griekenland en Italië. In Nederland werken we samen met Quiosq Heritage Projects uit Leiden.

BACH heeft twee hoofddoelstellingen: een nieuwe benadering van management in de erfgoed- en cultuursector en het ontwikkelen van opleidingsmaterialen op dit gebied. Na anderhalf jaar zullen we een handboek en toolkit presenteren. Deze bestaat uit een verzameling methoden voor het genereren van bedrijfsideeën en mogelijke strategieën om deze uit te voeren. Museon-Omniversum is uitgenodigd om aan het consortium deel te nemen vanwege de prominente plek die de Sustainable Development Goals er innemen, niet alleen in de programmering maar ook in de bedrijfsvoering.

Samen inclusief (2020-2022)

De Nederlandse Vereniging van Science Centra (VSC) en haar leden werken de komende jaren intensief samen aan diversiteit en inclusie met het meerjarig programma Samen Inclusief. Doel is het betrekken van iedereen bij wetenschap en technologie. Daarmee dragen we bij een aan inclusievere sector en samenleving. 

VSC start het programma met VSC-leden Beeld en GeluidContinium, Museon, Natura Docet Wonderryck Twente, Naturalis, NEMOOyfo Techniekmuseum en Rijksmuseum Boerhaave. Met steun van het Mondriaan Fonds en in samenwerking met Ecsite en andere partners werken en leren we intensief en gezamenlijk over en aan diverse, toegankelijke en inclusieve wetenschapsmusea en science centers.  

Meer info

Automatische beeldherkenning als instrument voor museumcollecties (2020-2022)


2020-2022

In dit project verzilveren we de kansen van beeldherkenning voor de natuurhistorische museale collecties in Nederland. Het juist kunnen herkennen van soorten planten, dieren en schimmels in de Nederlandse natuurhistorische collecties staat hierbij centraal. Dit proces is essentieel voor verdere toepassingen en analyse van deze gegevens. Het gaat om het juist kunnen herkennen van nieuw en bestaand collectiemateriaal. Ongeïdentificeerd materiaal identificeren we geautomatiseerd. Daarbij assisteert de computer de mens bij de vraag: 'Welke soort/object is dit?' We laten ook analyses los op grote sets gedigitaliseerde en al geïdentificeerde collecties. Hiermee sporen we foute of onzekere identificaties op. Dit doen we voor zowel collectiebeheerders als het museumpubliek met eigen natuurvondsten en -waarnemingen. 

We focussen op minimaal vijf kansrijk geachte deelcollecties en soortgroepen, verspreid over drie natuurmusea, Museon en het Rijksmuseum. We bouwen voort op pilots die vanuit Naturalis zijn uitgevoerd. Dit project is een opmaat naar inzet van beeldherkenning voor zowel het Nederlandse museale veld als Europese natuurhistorische instellingen.

ESA Climate Change Initiative (2019-2022)

Het klimaat op aarde wordt door uiteenlopende factoren bepaald, enige tientallen in totaal. ESA, het European Space Agency, verzamelt via satellieten enorm veel informatie met betrekking tot een groot deel van deze factoren. Er zijn bijvoorbeeld gegevens over gletsjers, poolijs, natuurbranden, biomassa, oceaankleur, permafrost, ozonlaag, temperatuur aan het aardoppervlak, landgebruik, zoutgehalte aan het zeeoppervlak enz. Omdat deze gegevens zich inmiddels over een groot aantal jaren uitstrekken, geven ze een inzicht in de verandering van het klimaat.

Op een speciale website, http://cci.esa.int/, zijn deze gegevens al voor iedereen toegankelijk. Alleen: erg gebruiksvriendelijk en inzichtelijk is het allemaal nog niet. Daarom heeft ESA een consortium van een aantal partijen uitgenodigd om te onderzoeken hoe de kennis die bij het instituut aanwezig is, beter kan worden gedeeld. Het Museon is een van de partners in dit consortium, waaraan we bijdragen met onze kennis op het gebied van publiek en onderwijs.

Het consortium is bijeengebracht door Brockmann Consult in Hamburg, een specialist op het gebied van aardobservatie. Andere deelnemers zijn onder meer de Deutscher Wetterdienst en de faculteit van geo-informatiewetenschappen en aardobservatie van de Universiteit Twente. We verwachten dat de resultaten van dit project over een poosje zichtbaar zijn in onze tentoonstelling over het klimaat en onze klimaatlessen.

REPLAY (2020-2021)

Het Museon is partner binnen het twee jaar durende Europese project REPLAY, dat wordt uitgevoerd binnen EIT RawMaterials van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie. Samen met Europese musea, science centres en anderen ontwikkelt het Museon activiteiten bedoeld om e-waste en de circulaire economie onder de aandacht te brengen.

Meer info

Voorbije projecten

Kwaliteitsimpuls Educatie (KWIE) - versterking educatie over Tweede Wereldoorlog 

2018-2020 

Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 (SMH) is een samenwerkingsverband van veertien publieksorganisaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. In de aanloop naar de herdenking van 75 Jaar Vrijheid startte de SMH het programma ‘Kwaliteitsimpuls Educatie’. Het doel van dit programma was het versterken van de educatieve kwaliteit rondom het onderwerp Tweede Wereldoorlog. Via het ontwikkelen van vaardigheden en kennisuitwisseling tussen de leden onderling als met organisaties buiten de sector, zijn verschillende handvatdocumenten, educatieve producten en rapportages tot stand gekomen op het gebied van het maken van tentoonstellingen, werken met vrijwilligers en didactische producten voor het onderwijs. Alle producten zijn online beschikbaar voor docenten en educatief medewerkers. 

Meer info

Leren doe je samen – landelijk museumproject voor wetenschapseducatie

2016

Dertien musea verspreid over Nederland hebben zich verbonden aan een landelijk project ter bevordering van wetenschapseducatie voor het basisonderwijs. Alle musea hebben een natuurhistorische collectie en zijn voor een deel verenigd in de SNNC (Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties). De groep musea is gestart met het project Leren doe je samen, bedoeld om in heel Nederland een hoog niveau te kunnen garanderen aan scholen die een betrokken museum bezoeken. De resultaten van de inventarisatiefase worden deze zomer verwacht.
Behalve het Museon zijn deze instellingen aangesloten bij de SNNC: Museum TwentseWelle, Natura Docet Wonderryck Twente, Naturalis Biodiversity Centre, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant, Natuurmuseum Fryslan, Natuurmuseum Nijmegen, Teylers Museum, Universiteitsmuseum Utrecht, Ecomare en Hortus botanicus Leiden.

Share, Grow, Live - Dutch Innovation Zone

2015De burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, zal op 22 april de Dutch Innovation Zone openen in Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in Milaan. Deze innovatieve tentoonstelling is samengesteld door het Museon, een museum voor cultuur en wetenschap in Den Haag en is een onderdeel van de Nederlandse deelname aan World Expo 2015. Meer over Share, Grow, Live

meSch, Material EncounterS with digital Cultural Heritage

2013-2016

Op 1 februari 2013 startte het vier jaar durende project meSch, Material EncounterS with digital Cultural Heritage, dat erfgoedprofessionals in staat wil stellen om op laagdrempelige manier fysieke interactie met digitale objecten te realiseren. Opkomende technologieën zoals Internet of things, smart objects en adaptive verhaallijnen worden daarbij aangereikt als nieuwe manieren om cross-mediale content te ontsluiten. Meer over meSch

Organisatie van de jaarlijkse Ecsite Conferentie 2014

2013-2014

Het Museon is als museum voor cultuur en wetenschap de organisator en gastheer van één van de grootste internationale conferenties voor organisaties op het gebied van wetenschapscommunicatie. De conferentie wordt gehouden van 22 tot en met 24 mei 2014 en heeft als thema PEOPLE, PLANET, PEACE.

De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen

2013-2014

Het Museon doet mee aan de Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. Deze tentoonstelling is vanaf 5 februari 2014 te zien in de Kunsthal in Rotterdam en geeft de oorlog voor jong en oud een betekenisvol gezicht. De tentoonstelling is een uniek samenwerkingsverband tussen vijfentwintig Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea. De zorgvuldig gekozen voorwerpen vertellen een eigen verhaal. Achter elk voorwerp schuilen tal van gebeurtenissen die persoonlijke herinneringen, emoties, huivering en ontroering opwekken. Ad van Liempt, televisiemaker en bekend van vele publicaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, treedt op als gastcurator. Kijk op www.tweedewereldoorlog.nl