Logo One Planet
Header afbeelding

Interview met Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Museon-Omniversum gelooft in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven. In co-creatie werken wij aan de realisatie van mondiale idealen en programma’s gericht op duurzame ontwikkeling. Samen met deze partners geven wij inhoud aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Aan het woord, Ambassadeur van Museon, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.


Sinds wanneer bent u Ambassadeur van het Museon en wat sprak u in uw keuze daarvoor aan? 
Rijk Zwaan is sinds 2016 Ambassadeur van het Museon. Belangrijkste motivatie dit te zijn is de moeite die het Museon doet om met name de jeugd in de regio te prikkelen om na te denken over hun omgeving en dan in het bijzonder de wereld en hun voeding. Rijk Zwaan staat, als internationale veredelaar van groenten, aan de basis van gezonde voeding wereldwijd en behoort tot de top van innovatieve bedrijven in Nederland. Dit uit zich in zowel bio-technologische ontwikkelingen als het op de markt brengen van groenten met steeds weer nieuwe eigenschappen. Beide organisaties zijn ook zeer betrokken bij een ‘healthy future’. De combinatie Museon en Rijk Zwaan is derhalve een logische met vele mogelijkheden.


Wat zijn uw ervaringen tot dusver?
Tot dusver is het Ambassadeurschap ingevuld met een bijdrage aan een permanente deel-expositie over veredeling van groenten en deelname aan netwerkbijeenkomsten. Met name de Corona-pandemie en de ontwikkelingen bij het Museon hebben een meer intensieve samenwerking in de weg gestaan. Nu de nieuwe samenwerking tussen Museon en Omniversum is gerealiseerd en er nieuwe, uitdagende plannen worden ontwikkeld, wil Rijk Zwaan hieraan, vanuit haar expertise, mogelijkheden en Ambassadeurschap, graag een steentje aan bijdrage. 


Welke SDG’s zijn voor uw organisatie belangrijk?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Rijk Zwaan vanzelfsprekend. Het maakt deel uit van wie we zijn en hoe we handelen. We pretenderen niet voor alle mondiale uitdagingen een oplossing te hebben. Maar waar we dat kunnen, nemen we onze verantwoordelijkheid en geven we handen en voeten aan onze missie: Sharing a healthy future. Vanuit die overtuiging proberen wij aan te sluiten bij de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties .
Bij iedere doelstelling van de 17 Sustainable Development Goals is wel een element te noemen waarop Rijk Zwaan impact heeft. Een onafhankelijke analyse toont aan dat wij vooral een verschil maken, of kúnnen maken, in het bestrijden van honger (SDG 2), het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (SDG 8), het stimuleren van verantwoorde productie en consumptie (SDG 12) en het zoeken van samenwerking om deze doelen te bereiken (SDG 17).


Hoe vertaalt u die SDG‘s door naar uw bedrijfsstrategie en wat merken uw klanten/afnemers daarvan? 

SDG 2: Geen honger
Samen met onze partners willen wij een groeiende wereldbevolking kunnen blijven voorzien van gezonde voeding, rekening houdend met en inspelend op klimaatverandering en de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen (SDG 2.4).

SDG 8: Waardig werk en economische groei
Wij dragen bij aan een duurzame economische groei door verbeterde groenterassen te ontwikkelen, die kunnen zorgen voor een efficiëntere benutting van landbouwgrond en een lager verbruik van energie en water (SDG 8.4).

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
Eén van onze veredelingsdoelen is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen (SDG 12.4). Ook zetten we in op een verbeterde houdbaarheid, zodat er minder voedsel wordt verspild (SDG 12.3).

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken
Aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande groenten dragen bij aan de ontwikkeling van lokale afzetstructuren en een verhoging van de groenteproductie en -consumptie. Kennisoverdracht is daarbij een belangrijk uitgangspunt (SDG 17.16). Daarin werken we nauw samen met overheden, NGO’s en andere (lokale) partners (SDG 17.17). 

Zie ook: https://www.rijkzwaan.com/nl/mvo/sustainable-development-goals

Wilt u meer weten over het partnernetwerk van Museon–Omniversum, neem contact op met Karin van Rooyen kvrooyen@museon.nl of Miranda van Alphen mvalphen@museon.nl.