Logo One Planet

Hague Talks, live stream op 31 maart

31 march 2021 | HagueTalks met als thema transgendervisibiliteit wereldwijd

Op 31 maart is het de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit. HagueTalks nodigt je uit om deze dag te vieren en stil te staan bij de uitdagingen waar transgender personen over de hele wereld mee te maken hebben.

Op de internationale dag voor het recht op de waarheid over grove mensenrechtenschendingen en voor de waardigheid van slachtoffers zal dit HagueTalks-evenement zich richten op de rol van lokale overheden bij vredesopbouw, met name op hun toegevoegde en unieke waarde en waar de uitdagingen voor hen liggen.

Inclusiviteit, ruimdenkendheid en sociale acceptatie

Transgender personen wereldwijd ervaren grote uitdagingen - variërend van geweld en discriminatie tot depressie en uitsluiting. Met behulp van verschillende kunstvormen onderzoeken we waarom zichtbaarheid voor transgender personen belangrijk is. Filmmakers en transgenderactivisten vertellen wat het betekent om trans te zijn in verschillende delen van de wereld en hoe audiovisuele producties ons begrip van genderdiversiteit kunnen verbreden. Wat moet er gedaan worden om te komen tot meer inclusiviteit, ruimdenkendheid en sociale acceptatie? En welke rol spelen persoonlijke verhalen hierin? Daarover gaan we deze middag in gesprek.

Storytelling

Tijdens de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit dagen we je uit om na te denken over de rol die storytelling kan spelen om vooroordelen, stereotypen en stigmatisering van transgender personen aan te pakken. Bezoek ons op #TDoV2021 en deel uw ideeën over hoe we de positie van transgender personen wereldwijd kunnen verbeteren.

Livestream

Volg deze Engelstalige online dialoog van 16:00 – 17:00 uur op het YouTube-kanaal van HagueTalks: www.youtube.com/user/haguetalks.

Moderator van het evenement is Brand Berghouwer. Brand is voorzitter van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en hij werkt als adviseur met een focus op trans- en genderdiverse mensen. Tijdens het evenement zal het project "Unbounded - Being gender divers" van fotograaf Francesca Menghini worden getoond.

Sprekers

  • Bahia Tahzib-Lie is de Nederlandse mensenrechtenambassadeur. Zij zet zich in om mensenrechten over de hele wereld te bevorderen, waaronder de gelijke rechten voor LHBTI-personen, en gaat met de samenleving in dialoog over mensenrechten in binnen- en buitenland.
  • Chris Rijksen werkt als filmmaker in het collectief The Transketeers. Hij gebruikt zijn eigen zichtbaarheid als hulpmiddel om het gesprek vorm te geven en bruggen te bouwen, en maakt films om anderen in staat te stellen hun eigen verhalen te vertellen.
  • Nadja Houben werkt als directeur bij Human Rights in the Picture. Ze belicht mensenrechtenschendingen door mensen een stem te geven door middel van film, muziek, fotografie en andere kunstvormen.
  • Lilit Martirosyan is voorzitter van de Right Side Human Rights Defender NGO. Lilit ontving de Mensenrechtentulp 2020. Als transgenderrechtenactivist zet ze zich in om gelijke rechten voor iedereen te bevorderen, ongeacht hun seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie, door deel te nemen aan burgeractivisme. Dit doet ze in haar thuisland Armenië maar ook in het buitenland.
  • Nancy Siblini is een 27-jarige transvrouw uit Libanon. Momenteel volgt ze een premaster culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze kreeg zowel in Libanon als in Nederland te maken met afwijzing, uitsluiting en geweld.
     
  • Moderator van het evenement is Brand Berghouwer. Brand is voorzitter van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en hij werkt als adviseur met een focus op trans- en genderdiverse mensen. Tijdens het evenement zal het project "Unbounded - Being gender divers" van fotograaf Francesca Menghini worden getoond.

HagueTalks

HagueTalks is een internationaal platform voor dialoog over onderwerpen gerelateerd aan vrede en rechtvaardigheid. Hague Talks nodigt iedereen uit voor het delen van gedachten, meningen en vragen. Kijk voor meer informatie en de streamlink op www.haguetalks.com
HagueTalks is onderdeel van het Hague Project Peace and Justice. Dit is een onafhankelijk netwerk bestaande uit 180 in Den Haag gevestigde internationale organisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die samenwerken aan een vreedzame, rechtvaardige en veilige wereld. Het project is een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Gemeente Den Haag.

One Planet Expo - Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

SDG-House Museon, instituut voor Cultuur en Wetenschap, vervult zijn door de Verenigde Naties bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de One Planet expositie. Het museum toont in de dynamische programmering inspirerende oplossingen voor zaken als gender gelijkheid, de klimaatproblematiek, een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie. Ook vraagstukken ten aanzien van gezondheid en biodiversiteit en voor het verkrijgen van begrip voor elkaar staan hierin centraal.

Samenwerking

Het evenement wordt mede georganiseerd door RVO, het Museon en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.