Logo One Planet
Afbeelding met ontbost woud, zonsopkomst.
Afbeelding met ontbost woud, zonsopkomst.

Onderzoek: Ontbossing

Een oorzaak van klimaatverandering

Duration: 15 minuten

Bomen spelen een belangrijke rol in het opslaan van CO2. Het is dan ook opmerkelijk dat er wereldwijd nog steeds zoveel bomen worden gekapt. Maar waarom gebeurt dit?

Wat ga je doen?

Je gaat met behulp van satellietbeelden onderzoek doen naar ontbossing en hier vragen over beantwoorden.

Als je klaar bent weet je…

  • waarom bossen zo belangrijk zijn
  • waar en waarom bossen verdwijnen
Onderzoek ontbossing

Bomen slaan CO2 op door het om te zetten in suiker. Die suiker wordt vervolgens omgezet in een stukje boom, zoals hout. Wanneer wij bomen kappen, wordt er geen CO2 meer uit de lucht opgenomen. Ontbossing, het massaal kappen van bomen, is helaas nog steeds een groot probleem. Met satellieten kunnen we goed zien waar bossen, lage begroeiing, woestijnen, water, landbouw en steden zich bevinden. Ook kunnen we zo zien waar bos plaats moet maken voor de mens. 


Ga naar deze website van Eesa. Beweeg en bekijk de aarde tussen 1992 en 2015 en beantwoord de vragen.Vragen

Beantwoord de volgende vragen.


BronnenWebsite ESA (bij opdracht): https://storage.googleapis.com/esa-cfs-versions/web/museon/index.html#/stories/story-28/2?globe=SI-55.40I-28.80I29988092.90I360.00I-89.85I0.00I1598327550971.00I0.00Iland_cover.lccs_classI