Logo One Planet
Vuurstenen ‘schaaf’, 80.000-50.000 jaar oud (Foto: Rijksmuseum van Oudheden)
Vuurstenen ‘schaaf’, 80.000-50.000 jaar oud (Foto: Rijksmuseum van Oudheden)

Doggerland - Verdwenen wereld in de Noordzee

Activiteit

Geologielezing door conservator prehistorie Luc Amkreutz (Haagse Geologische Vereniging)

Voor onze kust ligt een immense verdwenen wereld: Doggerland. Daar waar nu de Noordzee is, was in de afgelopen miljoen jaar meestal land: een weids rivierdal met de voorlopers van Rijn, Maas en Theems. Vroege mensachtigen bezochten dit gebied al 950.000 jaar geleden en in de ijstijden was het een uitgestrekte steppe, met kuddes mammoeten, rendieren en paarden. Het was het ook het jachtterrein van onze naaste verwant, de Neanderthaler. Door aanhoudende stijging van de zeespiegel verdween Doggerland onder water.

De lezing sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden.
NB: De tentoonstelling Doggerland is te bezoeken t/m 31 oktober.

Dr. Luc Amkreutz (1978, Heerlen) is opgegroeid in Sint-Geertruid en is conservator prehistorie bij het RMO in Leiden. Hij studeerde Prehistorie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2013 op onderzoek naar het neolithisatieproces. Hij is betrokken bij uiteenlopend steentijdonderzoek in Noordwest-Europa waaronder Doggerland.

Haagse Geologische Vereniging

De HGV-presentaties zijn gratis toegankelijk voor leden van de HGV en voor bezoekers van het Museon met een geldig toegangsbewijs. Voor niet-leden die een HGV-presentatie willen bijwonen: meldt u aan bij Rose Denters dentersrose@gmail.com, dan bent u van harte welkom. Zonder aanmelding bent u niet verzekerd van toegang tot de presentatie. Voor deze lezing is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk. 

Aanmelden voor deze lezing kan via dentersrose@gmail.com