Logo One Planet
Edelhert
Edelhert

Leefruimte voor mens en dier

Tentoonstelling | 4 mei 2018 - 31 maart 2029

Leefruimte voor mens en dier

Nederland is erg dicht bevolkt en de natuur komt in het gedrang. Welke oplossingen zijn er om onze biodiversiteit, maar ook die van Europa in stand te houden?

Dieren moeten zich steeds verplaatsen. Ze zoeken voedsel, soortgenoten of nieuw leefgebied. In Nederland, maar ook elders in Europa, is dat vaak niet gemakkelijk. Door bebouwing, wegen, kanalen en hekken is ons natuurlandschap sterk versnipperd geraakt. Natuurgebieden zijn vaak een soort eilanden. In Nederland komen de edelherten hun natuurparken niet uit, hun natuurlijke seizoenstrek wordt belemmerd. Onder de verkeersslachtoffers bevinden zich veel dassen. De roerdomp heeft moeite zijn broedgebied te bereiken.

Wat kunnen we doen om de situatie te verbeteren? We kunnen stukken water afsluiten voor recreatie of nieuwe natuur creëren. We kunnen ook door ecoducten en wildtunnels die versnipperde natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden. Over deze oplossingen gaat deze tentoonstelling in het Museon.