Logo One Planet
In de les/expositiezaal Leefruimte voor mens en dier
In de les/expositiezaal Leefruimte voor mens en dier

Wilde dieren in Nederland

Maak een landschap voor mens en dier samen

Museumles Primair onderwijs Groep 3 en 4 Biologie

Ja, in Nederland wonen wilde dieren! Alle dieren die geen huisdier zijn, zijn wild. Helaas is Nederland volgebouwd met drukke autowegen, spoorrails, grote steden en bedrijven. Dat maakt het leven voor veel wilde dieren lastig!

Door middel van opdrachten ontdek je wat wilde dieren nodig hebben om fijn en veilig te kunnen leven. Vervolgens maak je in kleine groepen een diervriendelijk landschap op een kleed. Je richt dit in met dieren, auto’s, tunnels, bruggen, water en groen en vormt zo het landschap waar mensen én dieren goed kunnen samenleven.

Lesdoel

Je denkt na over creatieve oplossingen zodat mens en dier in de toekomst beter kunnen samenleven.

Kerndoelen

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld: ruimte

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld: ruimte

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.