Logo One Planet
Kinderrechten
Kinderrechten

Wat zijn jouw kinderrechten?

Museumles Primair onderwijs Groep 7 en 8 Burgerschap en Wereldoriëntatie

Wat zijn jouw kinderrechten? Leer er 10 wat beter kennen

Op een speelse en actieve manier verdiep je je in tien belangrijke kinderrechten. Per groep verzamel je voorwerpen die over jouw kinderrecht gaan en je hangt deze op aan een lange ketting. Daarna verdiep je je in concrete situaties waarbij de tien kinderrechten en hun verzamelde spullen een rol spelen en je vormt hier een mening over en deelt die met anderen. Aan het eind krijg je voor de klas een overzicht mee van alle Kinderrechten.

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

Je krijgt inzicht in de kinderrechten en begrijpt dat deze voor alle kinderen tot 18 jaar gelden. Je vormt een mening over de kinderrechten aan de hand van concrete situaties.

Kerndoelen

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving.

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen.