Logo One Planet
In de tentoonstelling Kind in Oorlog
In de tentoonstelling Kind in Oorlog

Kind in oorlog

Over kinderen in oorlogstijd, vroeger en nu

Museumles Primair onderwijs Groep 7 en 8 Geschiedenis en Wereldoriëntatie

Je kent vast al in grote lijnen het verloop van de Tweede Wereldoorlog. In deze les gaan we in op de vraag: wat hebben kinderen meegemaakt? Wat betekende het als je ouders kozen voor het verzet of juist voor de NSB, of als je Joods, Roma of Sinti was?

Na een inleiding verdiep je je individueel in het oorlogsverhaal van één van de kinderen. Zo kom je van alles te weten over thema’s zoals verdriet, gevaar, geheim, geloof, school en bevrijding.

Als afsluiting kijken we naar het heden. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van kinderen in de Tweede Wereldoorlog en kinderen in oorlogen nu?

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

Je laten nadenken over de invloed die oorlog waar ook ter wereld heeft op het dagelijks leven van kinderen.

Kerndoelen

Kerndoel 37

Oriëntatie op jezelf en de wereld > mens en samenleving.

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 38

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving

De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Kerndoel 52

Oriëntatie op jezelf en de wereld: tijd

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdsvakken: jagers en boeren, Romeinen en wereldoorlogen.