Logo One Planet
Religieuze symbolen
Religieuze symbolen

Wereldreligies

Waarin lijken de wereldreligies op elkaar?

Alle wereldreligies delen gemeenschappelijke opvattingen. Ze zijn allemaal gebaseerd op gevoelens, geloofsopvattingen en meningen die inhouden dat mensen andere behoeften hebben dan de fysieke werkelijkheid om hen heen. Religie richt zich op een onzichtbare omgeving die mensen rondom zich veronderstellen. Mensen lijken instinctief aan te voelen dat de niet-fysieke werkelijkheid volmaakter en machtiger is dan de fysieke. Religie heeft te maken met de oorsprong van de mensheid en het heelal, het begin en het einde van alles. Religies geven aan deze oppermacht verschillende namen: God, Allah, Tao, Brahman...

Ze leren dat het hoogste doel voor de mens eruit bestaat één te worden met, of op te gaan in het Absolute, en noemen dit verlossing, bevrijding, verlichting, nirvana, moksha. De religies schrijven elk voor hoe men deze werkelijkheid kan bereiken. Deze voorschriften vertonen veel overeenkomsten, hoezeer elke religie ook een eigen taal spreekt. Hoewel elke religie deze algemene kenmerken bezit, is zij ook duidelijk een uniek geheel van praktijken, opvattingen, theologieën en mythische of symbolische vormen van taalgebruik.

Zijn alle religies verschillend?

De grote religies verschillen van elkaar op een rijke en verbazingwekkende wijze. Een stortvloed van beelden overspoelt je wanneer je je verdiept in christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, jaïnisme, taoïsme, confucianisme, shinto of sikhisme.

Niet alleen zijn alle religies uniek, ook bestaan er binnen elke grote religie veel verschillende stromingen en variatie. Sommige leren spreken elkaar zelfs tegen. Doen de diversiteit en tegenstrijdigheden dan afbreuk aan de waarheid van de religies? 

De grote religies verschillen van elkaar op een rijke en verbazingwekkende wijze. Een stortvloed van beelden overspoelt je wanneer je je verdiept in christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, jaïnisme, taoïsme, confucianisme, shinto of sikhisme. Iedere religie staat op zichzelf, ieder beweert de waarheid weer te geven, en sommige aanhangers van een bepaalde traditie beweren dat deze als enige de waarheid weergeeft. De verscheidenheid van de religies is niet verwonderlijk. Iedere wereldreligie is het product van een lange eigen geschiedenis, het gevolg van een langdurige wisselwerking tussen een groot aantal factoren en feiten van geschiedenis, cultuur en geografie, met inbegrip van de kruisbestuiving met andere religies en filosofieën waarmee de betreffende religie in de loop van haar geschiedenis in contact is gekomen.
Verscheidenheid is altijd een fundamenteel kenmerk van het bestaan geweest, denk maar aan de eindeloze diversiteit van planten en dieren, het gezicht van de mens, individuele talenten en vaardigheden, verschillende culturen, beschavingen en talen. Religieuze verscheidenheid vormt geen uitzondering op de differentiatie en variatie die kenmerkend is voor al wat bestaat.