Logo One Planet
Visserschepen in Scheveningen
Visserschepen in Scheveningen

Hoeveel vis is er nog?

De onderwaterwereld is sterk aan het veranderen. De druk van de visserij is enorm en de kennis van de visvoorraden klein. De visserij speelde zich eerst alleen langs de randen van de continenten af maar daalt, nu de visvoorraden kleiner worden, steeds meer af naar de diepzee om nieuwe voorraden te vinden. Een gevaarlijke ontwikkeling die leidt naar leegvissen. 

De biodiversiteit (soortenrijkdom) van de zee wordt over de hele wereld bedreigd door visserij. De enorme rijkdom aan planten- en diersoorten neemt de laatste jaren snel af. Visserij speelt hierbij een grote rol. Koraalriffen verdwijnen omdat vissers in ontwikkelingslanden met dynamiet vissen. Mangrovebossen worden gekapt voor de garnalenkweek. Alle mosselbanken uit de Waddenzee zijn weggevist.

Maar visserij hoeft geen bedreiging voor de biodiversiteit te zijn. Met sommige vissoorten, zoals de haring, gaat het goed. Wel moet er een goede balans worden gevonden: er moet selectiever worden gevist en er moeten zeereservaten worden ingesteld. Het huidige beheer van de visserij is niet goed, omdat het moeilijk te controleren is. Als het scholquotum op is gevist, gaan de vissers op tong (collectie) vissen. Ze vangen dan nog steeds schol (collectie) als bijvangst. De overbodige schol wordt in het beste geval dood overboord gegooid, terwijl het lijkt alsof de vissers zich keurig aan het quotum houden. De Nederlandse visserij houdt zich redelijk aan de wet, maar wereldwijd gaat het om tientallen miljoenen tonnen illegaal gevangen vis.

Zoeken in de collectie vissen van Museon-Omniversum

  • Schorpioenvis. Collectie Museon
  • Ruwe haai. Collectie Museon
  • Hondshaai. Collectie Museon
  • Blauwe haai. Collectie Museon
  • Ponyvis. Collectie Museon
  • Gewone draakvis. Collectie Museon
  • Vliegende poon. Collectie Museon

Duurzame visserij

Voor de belangrijkste schadelijke gevolgen van visserij - overbevissing, ongewenste bijvangst en verstoren van de zeebodem - bestaan oplossingen in de vorm van duurzame visserij. Duurzame visserij streeft naar het behoud van biodiversiteit in het algemeen en van consumptievis in het bijzonder. Technische verbeteringen helpen om in de toekomst selectiever te vissen. Vissers gebruiken nu netten met kettingen om over de zeebodem te gaan. Die kettingen zijn nodig om platvissen uit de bodem te verjagen. Tegenwoordig kan een systeem gebruikt worden dat met stroomstoten de platvis uit de bodem verjaagt. Een ander voorbeeld zijn stilstaande netten, waarin veel dolfijnen (collectie) en bruinvissen (collectie) verstrikt raken. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met onderwaterspeakers die met speciale geluiden dolfijnen van de netten weghouden.

De traditionele visserij is kleinschalig en duurzaam. In de collectie van Museon-Omniversum bevinden zich veel voorwerpen die met deze vorm van visserij te maken hebben.