Logo One Planet
Foto: Thomas Meier / CC
Foto: Thomas Meier / CC

Creatieve bouwers

Een veilige plaats voor het grootbrengen van onze kinderen zoeken we allemaal. Vogels zijn daarop geen uitzondering. Sommige vogels maken van het nest een gemeenschappelijk bolwerk zoals de republikeinwevervogel in Namibië, terwijl de koningspinguïn in Antarctica helemaal geen nest maakt. Het ei en later het kuiken bivakkeert op de veilige plek tussen de poten van afwisselend pa en ma.

Nesten van volgens vind je op allerlei plaatsen, zoals hoog op richels van rotspartijen, in oeverwanden, op het water, in bomen en stuiken of gewoon op de grond. Sommige vogels geven er de voorkeur aan om dicht bij de mens te wonen. Naast de door ons opgehangen nestkastjes maken deze vogels dankbaar gebruik van mogelijkheden onder pannendaken, onder balken, in kerktorens of verlaten gebouwen. Soms leidt dit tot bijzondere vondsten zoals een nest in een kokosnoot of in een bloempot. Vogels die zelf geen nest willen maken bedenken andere oplossingen. De koekoek legt zijn ei gewoon in het nest van een ander, en huismussen nemen soms de nesten van zwaluwen over.

Het materiaal van nesten kan heel verschillend zijn. Zo zijn er de rommelige bijeengestoken takjes van de zomertortel, waarvan je je afvraagt of een ei hier wel in blijft liggen. De wevervogel maakt juist mooi gevlochten nesten. Naast takken, modder, mos en blaadjes gebruiken vogels ook wel haar of wol. Goudvinken trekken bijvoorbeeld paardenhaar uit prikkeldraad waar het paard met manen of staart heeft vastgezeten. Soms komen ook door mensen gemaakte zaken in een nest terecht. Vaak gaat het dan om plastic. In de nesten van meerkoeten komen we bijvoorbeeld regelmatig plastic tasjes tegen. Sinds de coronapandemie duiken ook wegwerpmondkapjes in nesten op.

Bekijk hier alle nesten in de collectie van het Museon-Omniversum

Kom je buiten een mooi vogelnest tegen? Neem het dan niet mee naar huis. Vogelnesten zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming 3.3.1. Het is verboden om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.