Logo One Planet
Beeld van een lama (geestelijke) uit Nepal
Beeld van een lama (geestelijke) uit Nepal

Beeld van een lama

Beeld van een lama (boeddhistisch geestelijke) uit Nepal, zittend op een lotustroon

Een pad naar verlichting

Het boeddhisme ontleent zijn naam aan de filosoof Boeddha die 2500 jaar geleden rondtrok in Noord-India. Ieder mens – zo leerde Boeddha – heeft een goddelijke kern en kan zijn verlossing bewerkstelligen door juist te denken en handelen. Zijn leer verspreidde zich over het Aziatische vasteland en verder tot aan Mongolië, Indonesië en Japan. Er ontwikkelden zich tientallen stromingen, waarvan Theravada en Mahayana de grootste zijn. De komst van de islamitische Mogols in de twaalfde eeuw betekende het einde van het boeddhisme in India. Ook Pakistan, Centraal-Azië en het Nabije Oosten ruilden het boeddhisme in voor de islam. Met de vestiging van een communistisch bewind in 1949 in China verdween het boeddhisme daar jarenlang naar de marge. In het Westen geniet Boeddha momenteel grote populariteit als oosterse spiritualiteit verpakt in yoga en meditatie.