Logo One Planet

Bijeenkomst Museon Corporate Ambassadors Club

2 october 2019 | Het Klimaatakkoord: een Deltaplan en een uitdaging

Het Klimaatakkoord: een Deltaplan en een uitdaging - dat was de conclusie van de bijeenkomst van de Museon Corporate Ambassadors (MCA) op 10 september 2019 bij gastheer Wico van der Sluis van Eneco in het duurzame hoofdkantoor te Rotterdam.

Maarten Sessink (Eneco) nam het gezelschap mee in de opgaven van het Klimaatakkoord waarbij bijvoorbeeld al in 2030 70% van de elektriciteit hernieuwbaar moet worden opgewekt en innovatie de sleutel zal zijn voor de invulling van het akkoord. "Het betekent ook nieuwe kansen en nieuwe markten voor een bedrijf als Eneco" aldus Sessink. Waar mogelijk wordt er meegedacht met andere opgaven. Zo wordt met veel belangstelling uitgekeken naar de regionale plannen waarin per regio, gemeente en zelfs tot op wijkniveau de transitie en de maatregelen in kaart worden gebracht, met als doel om 1,5 miljoen gebouwen van het gas af te krijgen in 2030. Een grote rol is daarbij weg gelegd voor burgerparticipatie; belangrijk voor het draagvlak. Desgevraagd door Sessink gaven alle aanwezigen aan het Klimaatakkoord te onderschrijven. De temperatuur loopt op, gebieden verschralen, overstromingen en bosbranden zijn volop aan de orde. De presentatie van Sessink geeft nog eens aan hoe groot de opgave is en hoe weinig daarover bij het grote publiek bekend is.

Marion Braams (CGI) schetste de razendsnelle ontwikkeling van informatietechnologie in de afgelopen jaren. Ze toonde het publiek bij de benoeming van de paus in 2005 en 2013, de één rustig, alle aanwezigen luisterend en kijkend. De ander dynamisch, allen met een smartphone boven het hoofd. "De veranderingen zijn groot en de rol van IT neemt enorm toe. Dat verandert ook wereldwijd het traditionele systeemdenken." Als voorbeeld noemde ze de rol van de auto die een belangrijke rol krijgt in de energietransitie. "Het voertuig als rijdende computer en energieopslag is een belangrijke ontwikkeling waar we allen mee te maken krijgen," aldus Braams. CGI is partner van het Clean Mobility Center dat kennis over schone mobiliteit samenbrengt. Het is gevestigd op het innovatieve bedrijvenpark Kleefse Waard, bij Arnhem.

Twee boeiende presentaties van bedrijven die als ambassadeur betrokken zijn bij het Haagse Museon, het museum waar de planeet aarde centraal staat met als centrale thema's Energie/Energietransitie, Water, Voeding en lnclusiviteit.

Het Klimaatakkoord is een Deltaplan en een uitdaging, aldus de gemeenschappelijke conclusie. Ook werd vastgesteld dat het Akkoord nog té ver weg staat bij de gemiddelde burger en consument. Urgentie in de communicatie is dan ook zeer noodzakelijk.