Logo One Planet
CGI Museon-Omniversum
CGI Museon-Omniversum

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Interview met CGI

De partners van het Museon-Omniversum Partnernetwerk werken in cocreatie met het museum om het motto van de Verenigde Naties 'Shaping our Future Together' invulling te geven.

CGI werkt wereldwijd aan IT en business consulting oplossingen. Samen proberen we een omgeving te creëren waarin we met plezier samenwerken en bijdragen aan een bedrijf waarop we trots kunnen zijn.

'We willen dicht bij onze klanten en gemeenschappen staan en één van onze zes kernwaarden is dan ook: wij nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de voortdurende verbetering van het milieu en de gemeenschappen waarin wij wonen en werken. Met andere woorden, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog op de agenda van CGI. Sinds 2014 is CGI partner van het Museon onder andere omdat wij denken dat het Museon ook haar verantwoordelijkheid neemt in de voortdurende verbetering van de wereld om ons heen. Met de samenwerking bundelt CGI de krachten met het Museon, om zo samen op te trekken in onderwerpen als innovatie en duurzaamheid.'

Sinds wanneer bent u Ambassadeur van het Museon en wat sprak u in uw keuze daarvoor aan?
'CGI is sinds 2014 betrokken bij het Museon. CGI herkent zich sterk in de visie van het Museon, namelijk: “Wij delen het avontuur van de zoektocht naar oplossingen”. CGI zoekt bijvoorbeeld naar oplossingen door het in kaart brengen van afbraak van regenwoud d.m.v. Remote Sensing of het ontwikkelen van waterstof als energiedrager binnen de energietransitie. Vanuit deze, maar ook alle andere IT deskundigheid van CGI, proberen we samen met het Museon naar oplossingen te zoeken die mensen inspireert om zich in te zetten voor een betere wereld.'

Wat zijn uw ervaringen tot dusver?
'CGI is in de afgelopen jaren al bij verschillende programma’s van het Museon betrokken geweest. Denk hierbij aan een lezing over de energietransitie, het lanceren van een app en de hulp voor de fusie van het Museon met het Omniversum. Hoe divers de onderwerpen ook zijn, de samenwerking verloopt daarbij goed. CGI ervaart het Museon als een heel open en gedreven organisatie, wat voor een fijne samenwerking zorgt. Zowel voor als tijdens de Coronapandemie weten het Museon en CGI elkaar te vinden en de juiste afspraken te maken. Wij hopen de samenwerking nog lang voort te kunnen zetten.'

In One Planet van Museon-Omniversum zetten de 17 SDG’s de bezoekers aan het denken. Welke SDG of SDG’s zijn voor uw organisatie belangrijk?
'In het CGI CSR report wordt de inzet van CGI voor een meer inclusieve en duurzame wereld toegelicht. In maart 2020 heeft CGI de Global Compact of the United Nations getekend. Hoewel CGI erkent dat alle doelen belangrijk zijn, legt zij de nadruk op een paar SDG’s. Daarbij sluit ‘Industry, innovation and infrastructure’ het beste aan bij onze dagelijkse werkzaamheden. Wereldwijd zetten we onze IT deskundigheid in om inclusieve en duurzame oplossingen en diensten te bevorderen op het gebied van o.a. gezondheidszorg, transport en logistiek en oplossingen in de energietransitie.'

Hoe vertaalt u die SDG (‘s) door naar uw bedrijfsstrategie en wat merken uw klanten/afnemers daarvan?
'CGI is wereldwijd gevestigd. Toch ziet de wereld er op de ene plek anders uit dan op de andere plek. Dat begint al bij het feit dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op het ene continent anders wordt geïnterpreteerd dan op het andere continent. MVO in Nederland betekent dat bij elke keuze die wordt gemaakt, moet worden nagedacht over de impact op de omgeving. We willen dus betekenisvolle dingen doen voor onze omgeving. CGI creëert waarde in de publieke en private sector, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie en het optimaliseren van openbaar vervoer, maar ook in het bestrijden van de Coronapandemie.'

'CGI gaat het gesprek aan met klanten over MVO. Naast het feit dat veel CGI oplossingen in het teken van innovatie en duurzaamheid staan, geven klanten aan graag verder in gesprek te gaan. Op die manier denken we samen met klanten na over de invulling van verdere verduurzaming en maatschappelijke initiatieven. CGI heeft verder aangekondigd zich eraan te verbinden om in 2030 CO2-neutraal te zijn, met betrekking tot koolstofemissies onder zijn directe en indirecte controle.'


Meer weten over het partnernetwerk?

Wilt u meer weten over het partnernetwerk van Museon–Omniversum, neem contact op met Karin van Rooyen kvrooyen@museon.nl of Miranda van Alphen mvalphen@museon.nl.