Logo One Planet
Dunea skyline Scheveningen
Dunea skyline Scheveningen

Bijdragen aan een fijne en gezonde leefomgeving

Interview met Edward Verheij van Dunea

De partners van het Museon-Omniversum Partnernetwerk werken in co-creatie met het museum om het motto van de Verenigde Naties 'Shaping our Future Together' invulling te geven.

Aan het woord Edward Verheij, Manager Corporate Marketing en Communicatie van Dunea over de samenwerking met Museon en de Werelddoelen (SDG’s) die voor Dunea waardevol en onmisbaar zijn.

Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. Dunea produceert en levert aan circa 1.3. miljoen klanten schoon, gezond, lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. En dat al meer dan 140 jaar!

Ook de samenwerking tussen Dunea en Museon gaat al heel lang terug. In 1987 werd in het Museon voor schoolkinderen een Duinzaal geopend om begin 21ste eeuw te worden vervangen door een prachtige Waterzaal, een WaterLab en samen met Simavi de Waterloop van het Museon naar de Watertoren van Dunea in de duinen van Scheveningen. Kortom, een partnerschap van jaren!

Aan het woord Edward Verheij, Manager Corporate Marketing en Communicatie van Dunea over de samenwerking met Museon en de Werelddoelen (SDG’s) die voor Dunea waardevol en onmisbaar zijn.

“Ik ben sinds november 2017 corporate ambassador van Museon namens Dunea. Het was geen bewuste keuze voor mij, want ik nam het stokje over van mijn voorganger binnen het bedrijf. Ik had eigenlijk geen idee wat het inhield en of ik het nuttig zou gaan vinden. Al bij de eerste bijeenkomst werd het mij duidelijk hoe waardevol en inhoudelijk interessant dit netwerk is voor ons als drinkwaterbedrijf.

De praktijk leert dat wij via het Museon in contact komen met andere organisaties die gedeelde of vergelijkbare belangen en/of doelstellingen hebben. Daarvoor zoekt en ziet het Museon kansen voor haar aangesloten organisaties en daarvoor stelt ze haar eigen netwerk open. Daarnaast is het Museon voor ons een interessante partner omdat zij een doelgroep bedienen die ook wij hebben geïdentificeerd als doelgroep voor onze educatieve doelstellingen: bewustwording over drinkwater en natuur bij leerlingen, groep één tot en met acht.

Voor Dunea zijn vier van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van groot belang. Dit zijn: SDG 3 Gezondheidszorg voor iedereen, SDG 6 Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, SDG 13 Aanpak klimaatverandering en uiteraard SDG 15 Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit. Want drinkwater en duinen dragen bij aan een fijne en gezonde leefomgeving.

In een wereld die verstedelijkt, digitaliseert en moet verduurzamen, werkt Dunea aan toekomstbestendigheid. We worden wendbaarder, ondernemender en verbreden onze diensten. Samen met anderen realiseren we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Daarmee voegen we waarde toe. Onze mensen zijn daarin onmisbaar: vakbekwame professionals die zich voortdurend blijven ontwikkelen. Onze klanten kunnen rekenen op hoogwaardige producten en diensten, geproduceerd in harmonie met de natuur.”

Wilt u meer weten over het partnernetwerk van Museon–Omniversum, neem contact op met Karin van Rooyen kvrooyen@museon.nl of Miranda van Alphen mvalphen@museon.nl.