Logo One Planet
Header afbeelding

Interview met B2 Cleaning

De partners van het Museon-Omniversum Business Netwerk werken in co-creatie met het museum om het motto van de Verenigde Naties Shaping our Future Together invulling te geven. B2 Cleaning werkt naast een inclusieve maatschappij ook aan de duurzame wereld van morgen.

Sinds wanneer bent u Ambassadeur van het Museon en wat sprak u in uw keuze daarvoor aan?
Inmiddels al weer ruim vijf jaar is B2-Cleaning een trots Ambassadeur van het Museon. Onze visie is dat een duurzame samenleving grotendeels gecreëerd wordt door meer bewustwording, kennis met elkaar te delen én samen aan de slag te gaan. Onze gehele organisatie is daarop ingericht en we zoeken daarbij actief de samenwerking vanuit onze ketensamenwerking en opdrachtgevers, zoals het Museon. De gezamenlijke ambities van het Museon en B2-Cleaning op het gebied van duurzaamheid vullen elkaar aan en versterken elkaar. Samen maken we een positieve impact.

Wat zijn uw ervaringen tot dusver?
Als Ambassadeur leveren we niet alleen met plezier een bijdrage aan toekomstige programma’s als investering in cultuureducatie gericht op de leefbare aarde. We zorgen daarbij ook voor de praktische vertaling naar de dagelijkse duurzame invulling van het dagelijkse schoonmaakonderhoud. We brengen onze visie letterlijk in praktijk. Daarbij ervaren we het als heel waardevol om bijeenkomsten bij te wonen met thema’s aansluitend bij ‘duurzaamheid’ en hierbij kennis uit te wisselen met andere partners uit het bedrijfsleven. Van duurzaam idee naar een goed plan.

Welke SDG of SDG’s zijn voor uw organisatie belangrijk?
B2-Cleaning draagt waar mogelijk bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Zo werken we duurzaam en milieubewust. Onder het motto; de schoonmaak van morgen, begint vandaag, stimuleren we onze samenwerkingspartners om datzelfde te doen. Dat doen we op verschillende vlakken. Alle 17 SDG’s zijn belangrijk en vormen een bouwplan voor een betere duurzame wereld. De SDG’s waarbij we ons bij B2-Cleaning in het bijzonder op focussen en concrete actiepunten aan verbinden zijn:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei
SDG 12 Zorg voor gelijke kansen voor iedereen
SDG 13: Klimaatactie

Hoe vertaalt u die SDG (‘s) door naar uw bedrijfsstrategie en wat merken uw klanten/afnemers daarvan?
De doorvertaling van bovengenoemde SDG’s naar onze schoonmaakdienstverlening:

SDG3: Goede gezondheid en welzijn
De sociale omstandigheden en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers spelen een zeer prominente rol in ons beleid. B2-Cleaning onderschrijft dan ook van harte de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Want met gemotiveerde medewerkers binnen een gezond arbeidsklimaat zorgen we voor een schone (leef)omgeving. Dit resulteert voor onze opdrachtgevers in een laag ziekteverzuim en verloop, met continuïteit van onze dienstverlening. Aan goede gezondheid en welzijn geven we invulling door het bieden van een passend opleidingsprogramma voor iedere medewerker, aandacht begeleiding op de werkplek en voeren we jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit.

SDG 8. Waardig werk en economische groei en SDG 12 Zorg voor gelijke kansen voor iedereen
Iedereen is welkom bij B2-Cleaning, ongeacht leeftijd, geslacht, levensfase, herkomst, of afstand tot de arbeidsmarkt. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten. We streven ernaar om zoveel mogelijk nieuwe medewerkers te selecteren uit kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze waardevolle samenwerking met onze opdrachtgevers  –  waaronder het Museon -  die opleidingsplaatsen bieden. Het UWV en de Werkgeverservicepunten in diverse gemeentes, zoals de gemeente Den Haag, spelen daarbij een cruciale rol. Ons opleidingsprogramma is opgebouwd uit een aantal stappen en evaluatiemomenten. Dit passen we aan op basis van iemand zijn achtergrond en ervaring. Elk leer-werktraject wordt afgesloten met een schoonmaakdiploma.

SDG 13: Klimaatactie
We blijven onszelf uitdagen door onze CO2-voetafdruk continu te verbeteren en anderen te inspireren om meer deel te nemen aan duurzame toekomst. Hiervoor hebben wij een meerjarenplan opgesteld om CO2-neutraal te worden. Zo hanteren we bij de inzet van (logistieke) middelen en materialen een zo hoog mogelijke duurzaamheidsnorm. Door efficiënte planning en voorraadbeheer reduceren we CO2-uitstoot, waardoor de reisbewegingen van personeel en middelen afneemt. Al onze producten hebben een minimale milieubelasting. B2-Cleaning kiest voor de meest energiezuinige, circulaire en recyclebare producten. We blijven constant op zoek naar innovaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid waarmee we zorgdragen voor een minimale impact op het milieu.

Wilt u meer weten over het partnernetwerk van Museon–Omniversum, neem contact op met Karin van Rooyen kvrooyen@museon.nl of Miranda van Alphen mvalphen@museon.nl.