Logo One Planet
Fochterloërveen
Fochterloërveen

De terugkeer van de natuur

12 hoopvolle verhalen over natuurherstel in Nederland

In 2024 toont Museon-Omniversum de aangrijpende film Jane Goodall: Reasons for hope, waarin de wereldberoemde biologe en natuurbeschermer je meeneemt op een reis rond de wereld en drie hoopvolle verhalen deelt over natuurherstel.

Maar ook dichter bij huis zijn er meer dan genoeg reasons for hope: wij pikken er 12 voor je uit door heel Nederland, voor elke provincie één.

kaart met natuurprojecten
Onderzeebos 'Tiny Sea Forest' (Provincie Zeeland)

Tiny Sea Forest in de Grevelingen is het eerste onderwaterbos ter wereld. Het is een plek waar planten en dieren de kans krijgen om zich te ontwikkelen en waar kinderen zich verwonderen over de onderwaterwereld.

Tiny Sea Forest

Naam project: Tiny Sea Forest
Organisatie: IVN Natuureducatie
Lees meer: https://www.ivn.nl/provincies/...


Download de grote dierenposter en vind de krab op de poster.

Adder onder het gras (Provincie Groningen)

Het schrale grasland van het Bourtangerveld is zeldzaam in West-Europa. Het is leefgebied voor bijzondere soorten als de steenanjer en grauwe klauwier. Daarnaast is het een potentieel leefgebied voor de adder. Het Groninger Landschap creëert een ecologische verbindingszone tussen het Bourtangerveld en de grens met Duitsland. Via deze verbindingszone kunnen adders uit de Duitse populatie naar het Bourtangerveld komen.

Het Groninger Landschap

Naam project: Natuurherstel Bourtangerveld
Organisatie: Het Groninger Landschap
Lees meer: https://www.groningerlandschap...


Download de grote dierenposter en vind de adder op de poster.

Het Groene Strand (Provincie Noord-Holland)

Op de stranden is weinig plek meer voor de natuur. Het Groene Strand stelt rustplekken in voor vogels en ruimt het strand op met vrijwilligers in plaats van machines. Hierdoor blijft het aangespoelde zeeleven liggen en hebben vogels meer voedsel. Dit heeft er op stand Camperduin bijvoorbeeld al toe geleid dat er weer bontbekplevieren broeden op het strand. Ook bieden gidsen Groene strand expedities aan zodat strandbezoekers weer meer leren over de plek waar ze zijn.

Bontbekplevier

Naam project: Het Groene Strand
Organisatie: Landschap Noord-Holland, IVN, stichting Anemoon, Vogelbescherming Nederland, Stichting Duinbehoud
Lees meer: https://www.hetgroenestrand.nl...


Download de grote dierenposter en vind de bontbekplevier op de poster.

Grutto’s wijzen de weg (Provincie Friesland)

Grutto’s vinden voedsel op vochtige weides met goede mest. De spotvogel zingt haar lied in een biodiverse boomgaard, het bonte zandoogje gedijt in soortenrijke houtwallen. Zij wijzen ons de weg naar levende landschappen. Kening werkt aan biodiversiteit in heel Friesland, zoals aan kruidenrijke weides en biodiverse boomgaarden.

Grutto

Naam project: Een nieuw verbond voor een levend landschap
Organisatie: Kening
Lees meer: https://kening.frl/een-nieuw-v...


Download de grote dierenposter en vind de grutto op de poster.

Bos dat van zichzelf is (Provincie Utrecht)

‘Bos dat van zichzelf is’ wil bossen teruggeven aan zichzelf en loskoppelen van menselijke eigenaarschap en doeleinden. Op landgoed Zonheuvel wordt nu voor 10 jaar een eerste stuk bos teruggegeven aan zichzelf. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting SBI en beslaat ongeveer 5 hectare van de in totaal 47 hectare bos op het landgoed dat onderdeel is van de Utrechtse Heuvelrug. Het bevindt zich in de zogenoemde “duim”.

Bos dat van zichzelf is

Naam project: Bos dat van zichzelf is
Organisatie: Stichting Bos dat van zichzelf is, Stichting SBI
Lees meer: https://www.bosdatvanzichzelfi...


Download de grote dierenposter en vind de ree op de poster.

Maas in de Wet (Provincie Limburg)

De Maas zit vol plastic en niemand is écht verantwoordelijk voor wat er in de rivier terecht komt. Maas Cleanup, een project geïnitieerd door het bedrijfsleven, organiseerde al verschillende vrijwilligersacties om afval te verwijderen, maar zoekt nu naar een structurele, politieke oplossing. Het doel is om van de Maas zelf een rechtspersoon te maken. Want dan kan een vertegenwoordiger namens de rivier opkomen voor haar recht om vrij van afval te stromen. De Maas zou niet de eerste rivier zijn: in Nieuw-Zeeland, India en Colombia is dit al gebeurd.

Cleanup langs de Maas

Naam project: Maas in de Wet
Organisatie: Maas Cleanup, IVN
Lees meer: https://www.ivn.nl/provincies/...


Download de grote dierenposter en vind de bever op de poster.

Nieuwe natuureilanden (Provincie Flevoland)

Marker Wadden bestaat uit door de mens aangelegde natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer. De eilanden zijn een paradijs voor vogels en vissen en zorgen voor natuurherstel boven en onder water. Steeds meer dieren en planten zijn te vinden op Marker Wadden, waaronder de zeearend, de kluut, de baardman, de ijseend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning.

Luchtopname Marker Wadden

Naam project: Marker Wadden
Organisatie: Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Boskalis
Lees meer: https://www.natuurmonumenten.n...


Download de grote dierenposter en vind de kluut op de poster.

Wonderlijk veelzijdig hoogveen (Provincie Drenthe (en Friesland))

Het Fochterloërveen is een zeer uitgestrekt natuurgebied van 4000 ha. Een derde daarvan is een uniek hoogveen restant, waarin unieke veenmossen groeien en kwetsbare soorten zoals kraanvogels, lavendelheide en veenhooibeestjes leven. Natuurmonumenten vervangt 60 km aan kades om de hoogveenmoerassen te beschermen. Zo is het van regenwater afhankelijke gebied ook bestand tegen het veranderende klimaat.

Veengebied Fochterloërveen

Naam project: Fochterloërveen Toekomstbestendig
Organisatie: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, provincies Fryslân en Drenthe, gemeentes en waterschappen
Lees meer: https://www.natuurmonumenten.n...


Download de grote dierenposter en vind de kraanvogel op de poster.

De cirkel van het leven (Provincie Overijssel)

Natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust is onderdeel van Natuurbegraven Nederland. Hier wordt dagelijks actief gewerkt aan de versterking van de natuur waarin mensen een natuurgraf kunnen vastleggen. De oude dekzandrug en Twekkelerbeek zijn hersteld om het leefgebied voor planten en dieren – bijvoorbeeld de rugstreeppad, bonte specht, eekhoorn en het heideblauwtje - te verbeteren. In de toekomst neemt Natuurmonumenten het natuurbeheer over.

Landgoed Christinalust

Naam project: Natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust
Organisatie: Landgoed Christinalust, Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten
Lees meer: https://www.natuurbegravennede...


Download de grote dierenposter en vind de rugstreeppad op de poster.

Boeren, burgers & biodiversiteit (Provincie Gelderland)

Samen met de boer maakt burgercoöperatie Land van Ons duurzame keuzes in de vorm van gewas, de manier van beplanten, inrichten en beheren van de akkers. Regeneratieve burgerboerderij de Biesterhof maakt hier onderdeel van uit en produceert voedsel met en voor de lokale gemeenschap. De boerderij maakt gebruik van agroforestry, strokenteelt en een aaneengesloten structuur van hagen, heggen, struwelen en natuurvriendelijke oevers om ook ruimte te bieden aan een rijk dierenleven.

Boerderij Biesterhof

Naam project: Land van Ons, De Biesterhof
Organisatie: Land van Ons, De Biesterhof
Lees meer: https://www.biesterhof.nl/


Download de grote dierenposter en vind de kleine parelmoervlinder op de poster.

De natuur lust je rauw (Provincie Noord-Brabant)

De Malpie is een bijzonder natuurgebied bij Valkenswaard, waarin heide, vennen, bos en beekdal samenkomen en bijzondere planten en dieren leven zoals de vleesetende plant ronde zonnedauw en de levendbarende hagedis. De gemeente werkt nu aan een natuurherstelproject om verdroging en verzuring tegen te gaan, de vennen te herstellen, de heide te vergroten en de bossen gezonder, diverser en klimaatbestendig te maken.

Heidelandschap Malpie

Naam project: Malpie nog mooier
Organisatie: Gemeente Valkenswaard, Bosgroep Zuid Nederland
Lees meer: https://www.valkenswaard.nl/ma...


Download de grote dierenposter en vind de nachtzwaluw op de poster.

Haagse Hagedis (Provincie Zuid-Holland)

In het Westduinpark en de Bosjes van Poot helpt elke maand een groep vrijwilligers olv een deskundige om de duinflora en -fauna te beschermen en biotopen te herstellen. Het duingebied biedt arme grond en verschillende microklimaten (nat/droog, warm/koud), waardoor veel unieke soorten zoals nachtvlinders en de zandhagedis hier hun thuis vinden. Gevaar is echter dat door onder andere stikstofafzettingen bepaalde soorten gaan woekeren. De vrijwilligers zorgen bijvoorbeeld door het uitdunnen van de esdoorn dat ook andere soorten de ruimte krijgen en de biodiversiteit zo hoog mogelijk blijft.

Vrijwilligers in het duingebied

Naam project: Werkgroep Westduinen
Organisatie: gemeente Den Haag, Werkgroep Westduinen/Stichting Duinbehoud
Lees meer: https://web-westduinpark.blogs...


Download de grote dierenposter en vind de zandhagedis op de poster.