Logo One Planet
Valstar Simonis
Valstar Simonis

Aanpak van klimaatverandering

Interview met Valstar Simonis

De partners van het Museon-Omniversum Partnernetwerk werken in cocreatie met het museum om het motto van de Verenigde Naties 'Shaping our Future Together' invulling te geven.

Valstar Simonis is een installatie advies- en ingenieursbureau op het gebied van duurzaamheid, comfort en veiligheid in gebouwen. Zij kennen het gebouw van het Museon door en door want zij zorgen er al jaren voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.De aanpak van de klimaatverandering is voor ons als organisatie buitengewoon belangrijk!

In Museon-Omniversum wordt hard gewerkt aan de opening van een bruisend, landelijke publieksattractie rondom duurzame ontwikkeling, met prachtige films en spannende wisseltentoonstellingen. Hiermee is Museon-Omniversum dé plek waar bezoekers, geïnspireerd door wetenschap en cultuur, oplossingen voor een duurzame wereld ontdekken en hoe daaraan te kunnen bijdragen.
In Museon-Omniversum kunnen bezoekers experimenteren, leren en bouwen, maar ook een film zien op het grootste koepelbeeldscherm in de Benelux.  De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen daarbij de basis.
Museon-Omniversum heeft een uitgebreid partnernetwerk waarvan de leden zijn verenigd in een actieve business club. Deze partners dragen bij met kennis en kunde. Hierbij spotlicht op Jacques Mol, partner bij Valstar Simonis en netwerk partner van het eerste uur. 

Sinds wanneer bent u Partner van het Museon-Omniversum en wat sprak u in uw keuze daarvoor aan?
Sinds de oprichting van het partner netwerk ben ik bij deze organisatie verbonden. Eerst bij het Museon en sinds de fusie bij het business club van Museon-Omniversum. Dat moet in 2013 zijn geweest, nadat we een grote renovatie van de klimaatinstallaties bij het Museon hadden afgerond. Het “bedrijf” Museon en vooral de doelgroep sprak en spreekt mij erg aan: de educatie van kinderen in beeld, geluid en verhaal. Vergelijkbare ervaringen hebben mij als kind geïnspireerd om breder te kijken naar de dingen om ons heen, en geholpen om belangrijke keuzen te maken.
Voor mij was het een logische keus om via dit leuke netwerk met mijn achtergrond een bijdrage te leveren aan de verbeteringen en vernieuwingen bij het Museon en nu ook het Omniversum.  

Wat zijn uw ervaringen tot dusver?
Het is soms lastig om de tijd te vinden, maar het is altijd weer leuk om elkaar te spreken en te inspireren vanuit onze verschillende achtergronden.
Iedereen die deelneemt, is gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leven en een “Sustainable Future”. Dit merk je tijdens de discussies met elkaar en in onze gemeenschappelijke bijdragen aan de nieuwe thema’s en onderwerpen voor het Museon. Mijn inziens is dit de ideale manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen: investeren in onze toekomst via de educatie van kinderen.

In ONE PLANET EXPO van Museon-Omniversum zetten de 17 SDG’s de bezoekers aan het denken. Welke SDG of SDG’s zijn voor uw organisatie belangrijk?
Valstar Simonis is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van duurzaamheid, comfort en veiligheid in gebouwen. Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van duurzame gebouwinstallaties, van klimaatbeheersing tot brandveiligheid om zo een gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat te realiseren. Vanzelfsprekend zijn de SDG’s op dit gebied – 3. Goede gezondheid en welzijn, 11. Duurzame steden en gemeenschappen, 12. Verantwoorde consumptie en productie - zijn voor ons als organisatie het belangrijkste.

De noodzaak om onze samenleving duurzaam te maken wordt steeds groter. Dagelijks is dit in het nieuws. Daarom werken we bij Valstar Simonis aan gebouwen die onze leefomgeving minimaal belasten of die daar zelfs positief aan bijdragen. En dat is best lastig.
Slimme gebouwinstallaties helpen daarbij. Een gebouw waarin je met plezier woont, werkt of recreëert, behoudt immers zijn “waarde”. Comfort draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen. En als een gebouw eenvoudig kan worden aangepast, dan wordt het duurzaam en circulair. Hier ligt de link met de SDG’s.

Hoe vertaalt u die SDG (‘s) door naar uw bedrijfsstrategie en wat merken uw klanten/afnemers daarvan?
Energieneutraal bouwen wordt al enige tijd gevraagd bij nieuwbouw en renovatie. Wat we tegenwoordig steeds meer zien terugkomen is circulariteit. Circulair ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden is helaas nog niet vanzelfsprekend en best complex. Door de gehele bouwketen heen is het van essentieel belang aanpassingen te maken in onze manier van denken en dat vraagt ook om andere manieren van samenwerken. We denken graag mee over het gebruik van grondstoffen en het hergebruik van bouwmaterialen. Dit is één van de bijdragen die wij leveren aan de ambitieuze, duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Met betrekking tot ons eigen handelen zijn wij continu bezig om de milieubelasting van onze kantoren te verlagen. Het energiegebruik wordt jaarlijks minder, we stimuleren elektrisch rijden, het papierverbruik loopt terug, de afvalscheiding wordt steeds beter etc. en we faciliteren het thuiswerken om onnodige autokilometers te voorkomen.


Meer weten over het partnernetwerk?

Wilt u meer weten over het partnernetwerk van Museon–Omniversum, neem contact op met Karin van Rooyen kvrooyen@museon-omniversum.nl of Miranda van Alphen mvalphen@museon-omniversum.nl.