Logo One Planet

Tambú-trommels uit Curaçao live in Museon

7 maart 2019

Op zaterdagmiddag 9 maart vindt er in het Haagse Museon een uniek optreden plaats van de band Pilánan di Ambiente. Ter gelegenheid van een nieuwe vitrine-opstelling presenteert de band ter plekke het hiervoor speciaal geschreven lied ‘Oh Tambu’ van Rincho X. De nieuwe vitrine, het bewuste lied en de rest van het programma gaan over de tambú: een muziek- en dansvorm die in de zeventiende eeuw op de plantages van Curaçao is ontstaan.

Het programma vindt plaats van 14:45 tot ca. 17:00 uur in de Studio van het Museon en in One Planet, de centrale tentoonstelling van het Museon. De pers is hierbij van harte uitgenodigd.

Nederlands immaterieel erfgoed

Tot slaaf gemaakten uit Afrika gebruikten de tambú vermoedelijk om met elkaar communiceren zonder dat de plantagehouder begreep waar het over ging. Omdat de tambú de eenheid van een groep bevordert is de tambú lange tijd door kerk en staat bestreden. Tussen 1936 en 1952 was de muziek- en dansvorm verboden. Pas in 2012 (!) werden de laatste restricties voor het houden van tambú-feesten opgeheven. Inmiddels is de tambú officieel erkend als Nederlands immaterieel erfgoed. Daarmee krijgt ook de Afro-Curaçaose identiteit de erkenning die ze verdient.

Stichting SPLIKA

In 2015 is het Stichting SPLIKA gelukt om de tambú op de Nationale Inventaris van Immaterieel Erfgoed geplaatst te krijgen. Stichting SPLIKA heeft als doel om geïnteresseerden in contact te brengen met de Antilliaanse cultuur, in het bijzonder met de taal Papiaments. ‘Splika’ betekent ‘uitleggen’ in het Papiaments.

Samenwerking

De tambú-vitrine en het inhoudelijk-muzikale programma op 9 maart is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds en een nauwe samenwerking tussen Stichting SPLIKA en het Museon. Naast het optreden van Pilánan di Ambiente zijn er inhoudelijk bijdragen van onder meer het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed en tambú-expert Rincho X.

One Planet

Dit is de centrale expositie van het Museon, die laat zien aan de hand van 17 opstellingen, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, dat er inspirerende oplossingen zijn voor een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en voor het aanvaarden van verschillen tussen mensen. De Verenigde Naties hebben het Museon erkend als officieel partner voor het uitdragen van de inhoud en het belang van die doelen. De vitrineopstelling wordt onderdeel van One Planet. Het beschermen en versterken van cultureel erfgoed is een speerpunt bij het bereiken van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 11.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.

Noot voor de redactie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Diederik Veerman, programmamanager van het Museon. Telefoon 06-15065330 / email dveerman@museon.nl.

Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl