Logo One Planet
Museon rolt duurzaamheidsprogramma verder uit met groen dak
Museon rolt duurzaamheidsprogramma verder uit met groen dak

Museon rolt duurzaamheidsprogramma verder uit met groen dak

7 november 2018

Op zaterdag 17 november 2018 wordt in het Museon in Den Haag het vernieuwde dak van het museum opgeleverd in aanwezigheid van Robert van Asten, wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie. Hiermee zet het Green Key gecertificeerde museum een nieuwe stap in de richting van een nog duurzamere exploitatie.

Al eerder zijn er 404 zonnepanelen op het dak van het museumgebouw geïnstalleerd. Het Museon onderschrijft met de aanleg van het groene sedumdak haar missie dat zowel in  de bedrijfsvoering als bij de uitvoering van programma’s een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken centraal staan. Daarmee levert het Museon een bijdrage aan het CO2 neutraal maken van de stad Den Haag in 2040.
Het Museon is partner van de Verenigde Naties en heeft de centrale expositie ‘One Planet’ gebaseerd op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN die staan voor een veilige, eerlijke, schone en vreedzame wereld.

Uitnodiging voor de pers

De pers is van harte uitgenodigd bij de oplevering van het groene dak aanwezig te zijn. Aanmelden kan via Leonie van der Harst, email lvdharst@museon.nl

Het groene dak werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap Delfland, Fonds 1818, het Klimaatfonds en de Vereniging van Vrienden van het Museon en het Omniversum.

Programma 17 november 2018

Vanaf 11.00 uur vindt de ontvangst plaats door Marie Christine van der Sman, directeur van het Museon in de Panoramazaal en geven Hoogheemraad van Delfland Marcel Houtzager en tuinarchitect Dirk van Roosendaal een toelichting op het groene dak. Daarna volgt de officiële ingebruikname door Robert van Asten, wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie.

Green Key

Het Museon is een met Green Key Goud gecertificeerd museum. Green Key is een internationaal keurmerk. De aangesloten bedrijven zijn serieus en controleerbaar bezig met duurzaamheid en met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Instellingen en bedrijven met een Green Key-certificaat doen meer aan het milieu dan de wet- en regelgeving van hen verlangt. De Green Key-normering is gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het Green Key programma wordt beheerd door de Foundation for Environmental Education in Denemarken en in Nederland uitgevoerd door Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK).

Bedrijfsvoering

Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering vervult het Museon een voorbeeldfunctie. Wij nodigen onze bezoekers en samenwerkende partijen uit hierin met ons mee te denken. Het Museon prefereert duurzame consumptiegoederen boven de reguliere A-merken en maakt bewuste keuzes voor duurzame materialen, grondstoffen en productiemethoden. Het scheiden van afval is voor de meeste mensen al een begrip, maar in ons gebouw gaan wij verder door bijvoorbeeld inkt- en tonerafval, metaal, plastic en restaurantafval separaat af te voeren. Ook watermanagement speelt hierin een belangrijke rol.

Klimaatneutraal gebouw

Het Museon werkt toe naar een klimaatneutraal gebouw. Het opwekken van duurzame energie via het grootste zonnepaneel van Den Haag past daarom uitstekend bij de missie en programmering van het Museon. De energie die middels zonnepanelen wordt opgewekt, wordt aanschouwelijk gemaakt voor het publiek via displays in het museum. De bezoekers, waaronder veel schoolklassen, leren hoeveel stroom er wordt opgewekt en hoeveel CO-uitstoot wordt vermeden. Hieraan gerelateerd ontwikkelt het Museon speciale lesprogramma’s over energie en duurzaamheid. Het museum investeert in duurzame (expositieruimte)verlichting en analyseert permanent mogelijkheden om effciënter met warmte en klimaatbeheersing om te gaan.

Voordelen sedumdak

Het dak van het Museon heeft een grootte van 4000 m2 (waarvan 1700 m2 is bedekt met groene beplanting. Deze beplanting bestaat uit sedum, een vetplant die vocht kan opnemen in hun bladeren, de plantjes ook goed tegen warmte en enkele weken droogte. Beplanting met sedum kent vele voordelen. De sedums bevorderen de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten. Een groen dak absorbeert onder andere regenwater door waterbuffering in de plantjes, het vertraagt de afvoer naar het riool, zuivert het regenwater en zorgt voor verdamping via de plantjes. Zo blijft het grondwaterpeil stabiel, wordt de belasting op het riool verminderd en daaruit voortvloeiende overstromingen gereduceerd. De planten van een groen dak filteren fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Planten absorberen zonlicht. Zonlicht wordt voor 50% geabsorbeerd en 30% gereflecteerd. Zo wordt een koeler een aangenamer klimaat gecreëerd. Bovendien functioneren zonnepanelen optimaler wanneer ze zijn geplaatst op een koeler dak. In koudere periodes werkt het groene dak als een isolatiedeken en wordt hiermee tevens energie bespaard.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.
Word via www.museon.nl Vriend van Museon en Omniversum en ontdek de vele voordelen!

Noot voor de redactie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Rob de Winter, communicatiemanager Museon, telefoon 070-3381423 / email rdwinter@museon.nl.