Logo One Planet
een tweede leven voor jouw speelgoed
een tweede leven voor jouw speelgoed

Museon partner van het Living Lab in Scheveningen

18 september 2020

Robots tegen zwerfafval, intelligente lichtmasten of geautomatiseerde tellingen van dieren in de duinen - dit zijn een paar onderwerpen die in het LIVING LAB in Scheveningen aan bod komen. Samen met burgers en partners test de Gemeente Den Haag vanaf 19 september nieuwe technologieën. Het Museon doet mee en we starten zaterdag met "Replay - Maak je eigen speelgoed"! Kom langs en kijk of oud speelgoed nog waardevol genoeg is om te repareren - of kun je het beter (duurzaam) slopen en de onderdelen hergebruiken?
 

Rooster Museon activiteiten

Zaterdag 19 september: 

Replay - maak je eigen speelgoed
12.00-17.00 uur (inloop tot 16:00)

CityLab
12.00-17.00 uur

Woensdag 23 september: 

Replay - maak je eigen speelgoed
14.00-17.00 uur (inloop tot 16:00)


Vrijdag 25 september (Locatie: zeilschip "Bark Europa")

Minilezing: Zeewater/ zoetwater - Een ontdekkingstocht naar waterzuivering
Zeewater kun je niet drinken. Maar hoe maak je het wél drinkbaar? En hoe komt eigenlijk een walvis aan voldoende zoet drinkwater?
Via een dynamische quiz maken we een ontdekkingstocht naar waterzuivering. Het mooie van waterzuivering is dat ook de technische kant altijd begrijpelijk is en de oplossingen vaak charmant eenvoudig. 
13.00, 14:00 en 15:00 uur

CityLab
14.00-17.00 uur

Zaterdag 26 september

Quiz kar
12:00-17:00 uur

CityLab
12.00-17.00 uur

Zondag 27 september

Replay - maak je eigen speelgoed
12.00-17.00 uur (inloop tot 16:00)

CityLab
12.00-17.00 uur

Quiz kar
12:00-17:00 uur

Living Lab Scheveningen

De boulevard – van het Zwarte Pad tot en met de haven – is onderdeel van Living Lab Scheveningen, een project waarbij in de openbare ruimte nieuwe digitale uitvindingen worden getest. Vanaf zaterdag 19 september is het Museon daar aanwezig om samen met de bezoekers, bewoners en ondernemers de mogelijkheden van die technologie te onderzoeken. We doen dit door workshops & lezingen.

Living Lab Scheveningen is onderdeel van het programma Smart City Den Haag. Dit stimuleert in heel Den Haag (digitale) vernieuwing en draagt op die manier bij aan een aantrekkelijk leef- en werkklimaat voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers. Living Lab Scheveningen sluit ook aan bij programma De Kust Gezond van de gemeente.

Het Museon inspireert nieuwe generaties om zich in te zetten voor een leefbare aarde voor iedereen. Wij tonen mondiale thema’s en laten zien waarom oplossingen voor de toekomst belangrijk zijn. Dit komt vooral tot uitdrukking in de permanente tentoonstelling One Planet, waar de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties op een toegankelijke en interactieve manier aan de orde komen.