Logo One Planet

Lancering landelijk netwerk van SDG Houses

17 november 2020

Amsterdam, 17 november 2020 - Drie jaar nadat voormalig VN-voorman Kofi Annan ’s werelds eerste ‘SDG House’ opende in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, wordt op 17 november het ‘SDG House Network’ gelanceerd. Dit netwerk bestaat uit 9 huizen die zich inzetten voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De SDG’s zijn zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn in 2015 afgesproken door alle landen van de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, vrede en veiligheid, en klimaatverandering.

Partnership

De oprichting van het SDG House Network geeft concrete invulling aan SDG 17 – Partnership for the Goals - waarinde Verenigde Naties oproepen om samen te werken aan de doelen. Dat is precies wat het SDG House Network beoogt: bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers inspireren en activeren om het behalen van de duurzame doelen in Nederland te versnellen, door het delen van kennis en het bundelen van innovatiekracht.

De negen initiatiefnemers van het SDG House Network zijn organisaties en bedrijfslocaties die zelf al op lokaal niveau duurzame ‘hotspots’ zijn die samenwerking, kennisuitwisseling en ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling bevorderen. Met het netwerk beogen de initiatiefnemers de schaal en impact van hun activiteiten te vergroten. Het SDG House Network heeft de ambitie om uit te groeien naar een internationaal netwerk van locaties, hierin werken wij nauw samen met SDG Nederland.

Walk the talk

Het SDG House Network gaat direct al na de lancering aan de slag met projecten die direct bijdragen aan de realisatie van de SDG’s. Een daarvan is een trainee programma om 500 jongeren kennis te laten maken, en ervaring op te doen met duurzaam ondernemen, en ze op te leiden tot SDG-professional. Een ander initiatief waarin SDG House Network gaat samenwerken met de Kamer van Koophandel, is KvK Business Challenge, een online innovatieplatform dat grote ondernemingen in contact brengt met MKB’ers om samen innovatieve nieuwe business te ontwikkelen.

Video SDG House Network : ‘Create a Better World Together

Ter gelegenheid van de oprichting, lanceert het SDG House Network de video ‘Create a Better World Together’ met de Nederlandse Vereniging Verenigde Naties Goodwill Ambassaseurs Glennis Grace, Tanja Jess, Lavinia Meijer, Sharon Pieksma en Ben Lachhab en in samenwerking met SDG Nederland. Zie hier de video: https://youtu.be/VzKlytlCbME

Mark Schneiders, CEO van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en SDG House Amsterdam:
"SDG House Network koppelt de kennis en ervaring van ondernemers, experts en NGO’s van verschillende SDG house locaties verspreid over het land. Dat biedt gelegenheid voor meer samenwerking, en die is hard nodig om voortgang te boeken op het behalen van de SDG’s in 2030.”

Prins Carlos de Bourbon de Parme:
“Vanaf de start in 2015 - toen de 193 lidstaten van de VN de 17 SDG’s vaststelden - heb ik hoop geput uit de vele positieve ontwikkelingen die daar uit voortkwamen. Eerst op beleidsniveau’s en daarna bij het bedrijfsleven. Nu is het tijd om de SDG’s te gaan verankeren in onze maatschappijen. Het fenomeen SDG House is daar een concreet en krachtig middel toe. Ik hoop dat de komende jaren in steden over de hele wereld SDG Houses gerealiseerd zullen worden. Dankzij de SDG’s kunnen we eindelijk overal dezelfde agenda voeren voor een eerlijke, veilige en schone wereld. SDG Houses helpen om die unieke kans optimaal te benutten."

Simone Filippini, Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN):
“De SDG Houses zijn een fantastisch en ook noodzakelijk initiatief! We hebben nog 10 jaar om de SDG’s te realiseren en dat is echt korter dan we soms denken. Alle hens aan dek dus! De NVVN draagt met volle overtuiging bij aan het bereiken van andere, minder vanzelfsprekende en diverse groepen Nederlanders door de inzet van onze NVVN Goodwill Ambassadeurs. Dit is een groep bijzondere en invloedrijke Nederlanders die bereid zijn zich de komende jaren actief in te zetten voor het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een aantal van hen heeft nu meegewerkt aan de lancering van het SDG House Network, waaronder Glennis Grace, Tanja Jess, Lavinia Meijer, Sharon Pieksma en Ben Lachhab.”

SDG Houses in Nederland

  1. The Hague Humanity Hub
  2. Koninklijk Instituut voor de Tropen / SDG House Amsterdam
  3. Mondiaal Maastricht
  4. Museon
  5. Paleis Soestdijk
  6. SDG House Hilversum
  7. SDG Netwurk Fryslan
  8. Stichting SBI/Landgoed Zonheuvel
  9. The Social Impact Factory

 
Noot voor de redactie:

Het SDG House Netwerk wordt 17 november 2020 gelanceerd tijdens een online evenement. Het betreft een SDG 17 parternship. 
Video SDG House Network: ‘Create a Better World Together https://youtu.be/VzKlytlCbME
De video is ook te bekijken op de website van het SDG House Network: https://www.sdghouse.org/network/

Contactpersonen: 
Coördinator SDG House Network: Jetteke van der Schatte Olivier, Manager SDG House Amsterdam, 06 - 13213728, j.v.d.schatte@sdghouse.org. 
Museon: Rob de Winter, 0610905384, rdwinter@museon.nl