Logo One Planet
Klimaatstudio in het Museon
Klimaatstudio in het Museon

Kinderklimaattop in Museon

28 maart 2019 | Kinderen maken actieplannen voor eigen school

Op vrijdag 29 maart 2019 komen 200 kinderen van verschillende basisscholen uit heel Nederland in actie voor het klimaat tijdens de Kinderklimaattop in het Museon in Den Haag.

Met de duurzame ontwikkelingsdoelen in hun hand maken zij actieplannen voor hun eigen school, waarmee de school ook zelf stappen kan zetten tegen klimaatverandering.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen staan centraal tijdens deze Kinderklimaattop. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn door de Verenigde Naties (VN) vastgesteld. Alle 193 leden van de VN verklaren zich onder meer in te spannen om onder andere een einde te maken aan armoede en honger, de mensenrechten te bewaken en de aarde te beschermen. De Kinderklimaattop richt zich vooral op de groene doelen onder leiding van VN-jongerenvertegenwoordiger Eefke van de Wouw.

In actie voor het klimaat

De Kinderklimaattop wordt georganiseerd in het Museon. Hier wordt in de ochtendsessie gewerkt aan een actieplan voor school. Samen met Ilma Merx, directeur van de dienst Stadsbeheer Den Haag, gaan de kinderen kijken wat er op school opgepakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan doel 12 (verantwoorde consumptie) en het op school aanpakken van de hoeveelheid plastic afval. Hoe kan de school dit verminderen en hoe worden alle leerlingen gestimuleerd om steeds minder verpakkingsmateriaal mee te nemen?

Creatieve oplossingen

In de middag gaan de kinderen samen met de organisatie Masterpeace op een creatieve manier aan de slag om aandacht te vragen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Verder lopen ze een route langs de expositie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in het Museon. Aan het eind van de middag (15.00 uur) presenteren ze hun plan en de rap aan de aanwezigen.

Philip de Roo-prijs

Tijdens de Kinderklimaattop wordt ook de jaarlijkse Philip de Roo-prijs uitgereikt ter ere van het werk van poolreiziger Philip de Roo, waarmee het Museon de bekende themazaal over de poolgebieden heeft samengesteld. De prijs wordt uitgereikt aan de klas met het beste, uitvoerbare actieplan. De jury bestaat uit de familie van De Roo en klimaatgezant Marcel Beukeboom (Ministerie van EZK).

De Klimaat Studio van het Museon

Wereldwijd lijkt het weer in de war en het klimaat aan het veranderen. Wetenschappers, bezorgde burgers en sceptici houden zich dagelijks bezig met dit belangrijke thema. Maar wat vertellen de Samburu-herders uit het steeds drogere noorden van Kenia hierover en de vissers van Kiribati, een eilandenrijk in de Stille Zuidzee, die de zeespiegel zien stijgen? En wat merken wij? De Klimaat Studio van het Museon is een TV studio waarin 30 ‘reporters’ uit drie landen zijn te zien. Zij vertellen hoe hun dagelijks leven door het veranderend klimaat wordt beïnvloed.

Zapp Your Planet

In navolging van de Kinderklimaattop start de NPO met de campagne Zapp Your Planet. Zapp Your Planet wil kinderen bewuster laten opgroeien. In eerdere edities werd aandacht gevraagd voor een bedreigde diersoort.  Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor energiebesparing en het effect daarvan op ons klimaat. Op de website zappyourplanet.nl en in de NPO Zapp-app vinden kinderen diverse tips en impulsen om zelf duurzame keuzes te (kunnen) maken. Tevens kunnen ze in de app zogenaamde Power Checks doen, waarmee ze op een speelse en toegankelijke manier leren hoe makkelijk het is om zelf energie te besparen. Op zaterdag 18 mei vindt de finaleshow plaats waarin de resultaten van de Power Check-actie worden gepresenteerd. Zapp Your Planet is een samenwerking van NPO Zapp en EO en wordt gesteund door Klimaatverbond Nederland.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in ‘One Planet’

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Met de centrale, activerende VN-expositie One Planet zien we dat er wel degelijk antwoorden zijn op grote, mondiale vragen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, natuur en energie. Met One Planet vervult het Museon zijn door de VN bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Bezoekers zijn welkom om zich te laten inspireren, mee te denken en tot actie over te gaan.

Samenwerking

De Kinderklimaattop is een jaarlijks terugkerend klimaatevenement georganiseerd door Klimaatverbond Nederland in samenwerking met het Museon, Missing Chapter Foundation en Gemeente Den Haag.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie over de Kinderklimaattop 2019 kunt u contact opnemen met Petra Lettink (directeur), 06-29407527 of Randy Gasper (communicatiemedewerker), 06-16016666.
Voor meer informatie over de campagne en het programma Zapp Your Planet kunt u contact opnemen met Tanja Greve via 06-13398582 of Tanja.Greve@npo.nl