Logo One Planet
Gebouw Museon van architect Wim Quist
Gebouw Museon van architect Wim Quist

Architect Wim Quist overleden

13 juli 2022

De architect van de gebouwen van Museon en Omniversum, emeritus hoogleraar en voormalig Rijksbouwmeester Wim Quist is afgelopen zaterdag 9 juli 2022 overleden. Wij betuigen ons medeleven aan familie en vrienden.

Wim Quist was een bijzondere en inspirerende man, een vernieuwend architect, die met respect voor gebruikers en omgeving aan zijn gebouwen werkte. Hij werd de ‘magiër van de kubus’ genoemd en een ‘architect met het hart van een beeldend kunstenaar’. Wim Quist zal voortleven in zijn gebouwen.
Ook wij hebben ervaren dat hij trots was op zijn gebouwen, hij is tot zeer onlangs nauw betrokken geweest bij onze gebouwen, die in belangrijke mate bijdragen aan de identiteit van Museon-Omniversum.
 
Directie Museon-Omniversum
Iris van den Akker
Peter de Haan


Lichtkoepel in het Museon-gebouw met de karakteristieke vierkanten