Logo One Planet
In de Klimaatstudio van het Museon
In de Klimaatstudio van het Museon

Klimaatstudio

De invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven

Museumles Voortgezet onderwijs Onderbouw HAVO/VWO Aardrijkskunde, Maatschappijleer en Wereldoriëntatie

In de Klimaatstudio maak je met je klasgenoten een televisie-uitzending over klimaatverandering en hoe mensen op verschillende plekken in de wereld hiermee omgaan.

In de klas ontstaan verschillende redactiegroepjes die onderzoek doen naar een bepaald land. Met behulp van tablets, maquettes en voorwerpen ontdek je de invloed van klimaatveranderingen op het dagelijks leven. In de uiteindelijke uitzending presenteert elke groep hun favoriete klimaatonderwerpen. 

Lesdoel

Je ontdekt de invloed van klimaatverandering op drie verschillende samenlevingen en krijgt inzicht in belangrijke klimaatbegrippen zoals broeikaseffect, zeespiegelstijging en verwoestijning.