Logo One Planet
Attributen bij de les
Attributen bij de les

Ittuk, de kleine Inuit

Hoe is het om te leven op de Noordpool?

Museumles Primair onderwijs Groep 1 en 2 Aardrijkskunde en Wereldoriëntatie

Ga je mee naar de Noordpool? Ittuk wacht daar op je. In zijn kist op de slee heeft hij mooie schatten. Als hij de kist openmaakt, zijn alle spullen door elkaar geraakt. Door middel van een spel help je de kist weer in orde te maken. Weet jij wat bij een warm of koud land hoort?

Natuurlijk vertelt Ittuk over de Noordpool, over iglo’s, jagen, spelen en over de verschillende pooldieren. Daarna ontdek je in twee groepen de Poolzaal: je voelt de kou, je voelt verschillende dierenhuiden en je leert spelenderwijs welke dieren in warme of in koude landen leven. Tot slot kun je ook nog leren kajakken.

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

Spelenderwijs leer je over het dagelijkse leven van een kind bij de Inuit en ervaar je de verschillen en overeenkomsten.

Kerndoelen

Kerndoel 38

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving

De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld: ruimte

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.