Logo One Planet

GeoTour

Aardrijkskunde in het Museon

Onbegeleid programma Voortgezet onderwijs Bovenbouw HAVO/VWO Aardrijkskunde

Het Museon wil leerlingen inspireren om de wereld te ontdekken en motiveren om verantwoord met onze aarde om te gaan. Dat sluit goed aan bij het vak aardrijkskunde.

De GeoTour is voor leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO. Je maakt individueel of in kleine groepjes opdrachten rond de thema’s platentektoniek, aardbevingen, vulkanen en gesteenten. Deze opdrachten sluiten aan bij de eindtermen van het vak aardrijkskunde. De tour bevat extra uitleg over bepaalde begrippen en processen.

Deze tour kan op verschillende momenten worden ingezet. Als eerste kennismaking met het thema voor het op school aan bod komt, als verwerking na afloop of als herhaling voor het eindexamen. Een klas die de tour in bijvoorbeeld de 4e doet, kan het daarna dus ook in de 6e weer doen als voorbereiding op het examen. Elk thema begint met een introductiepagina waarbij de leerlingen zelf kunnen beslissen of ze het nodig hebben die eerst even door te lezen.

Boek nu via scholen@oneplanet.nl en vraag naar de GeoTour.