Logo One Planet
In de Klimaatstudio
In de Klimaatstudio

Klimaatstudio

De gevolgen van klimaatverandering ver weg en in Nederland

Museumles Primair onderwijs Groep 7 en 8 Wereldoriëntatie

In onze ‘televisiestudio’ maak je een uitzending over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor mensen. Hoe gaan we wereldwijd om met droogte, hoosbuien en een stijgende zeespiegel?

Via tablets en aan de hand van voorwerpen en maquettes maak je kennis met drie verschillende landen. Als journalist ter plekke ontdek je de invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven van gewone mensen. Begrippen zoals broeikaseffect, gletsjersmelt en zeespiegelstijging krijgen betekenis. Na jullie onderzoek maak je per groepjes een nieuwsitem en je presenteert dit aan de klas in de televisiestudio. De televisieshow wordt compleet gemaakt met een presentator, een grote camera en jingles!

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

Je leert welke klimaatveranderingen er zijn en wat deze betekenen voor het dagelijks leven van gewone mensen. Je ontdekt welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen je eigen leefwereld en die van anderen.

Kerndoelen

Kerndoel 38

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving

De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld: ruimte

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.