Logo One Planet
Archeologische vondsten
Archeologische vondsten

Aan de slag als archeoloog

Ontdek prehistorisch Den Haag

Museumles Primair onderwijs Groep 5 en 6 Geschiedenis

Overal in de grond vind je resten van vroeger. Ook in Den Haag. Bij een opgraving in Ypenburg ontdekten archeologen een plek waar 5500 jaar geleden steentijdmensen woonden. Ze vonden potscherven, werktuigen, visgraatjes en zaadjes. Deze vondsten geven antwoord op vragen als: hoe woonden deze mensen, hoe oud werden ze, wat aten ze, welke kleding droegen ze?

In de les ontdek je hoe archeologen werken en wat we daardoor weten over vroeger. Met je team maak je opdrachten en verzamel je puzzelstukken. Samen met de klas maak je een grote puzzel die laat zien hoe het leven eruit zag tijdens de Haagse prehistorie.

Deze museumles is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

Aan de hand van vondsten van een opgraving in Den Haag krijg je inzicht in het werk van een archeoloog en het leven tijdens de prehistorie in Den Haag.

Kerndoelen

Kerndoel 51

Oriëntatie op jezelf en de wereld: tijd

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.