Logo One Planet
Vuistbijl
Vuistbijl

Vuistbijl

Vanaf zijn Afrikaanse geboortegrond trok de mens de wereld in. Hij was een jager/verzamelaar die had geleerd gereedschappen te maken. Die kennis nam hij mee en gaf hij door, van generatie op generatie. In alle delen van de wereld zijn stenen werktuigen gevonden. De basis voor de collectie prehistorische artefacten van het Museon werd vroeg in de twintigste eeuw gelegd. Sinds de verwerving van de privéverzameling van amateurarcheoloog Ad Wouters in 1992 is het op dit gebied een van de grootste collecties van Nederland. 

Deze vuistbijl werd door Ad Wouters in Frankrijk verzameld.
Overigens is het werk van Wouters niet onomstreden. Recent is onderzoek verricht aan specifieke artefacten die Wouters in Nederland heeft gevonden. In elk geval een deel van zijn verzameling wordt als vervalsing beschouwd. Deze vuistbijl hoort daar niet bij. Die is in elk geval echt.