Logo One Planet
Kraterwand met sueviet, Altenburg (foto: Maaike van Tooren)
Kraterwand met sueviet, Altenburg (foto: Maaike van Tooren)

Twee inslagkraters in Duitsland

Het Steinheimer Becken en de Nördlinger Ries

Activiteit | 10 december 2022

Geologielezing door geoloog Maaike van Tooren (Haagse Geologische Vereniging)

Circa 15 miljoen jaar geleden vond in Duitsland, globaal tussen München, Stuttgart en Nürnberg, een catastrofe plaats: een bolide kwam via de dampkring binnen en spatte boven het aardoppervlak uiteen. Binnen enkele seconden veranderde het landschap drastisch: twee fragmenten boorden zich met grote snelheid in de ondergrond. Er ontstonden twee inslagkraters met doorsnedes van 4 en 25 km. Gesteenten werden verbrijzeld en de lucht ingeschoten; brokstukken vielen neer en vormden een dikke deken over het landschap. Wat gebeurde er precies? De structuren en gesteenten van nu vertellen het verhaal over het inferno van toen.

Maaike van Tooren is geoloog en werkte na haar studie in Groningen en Utrecht als docent bij de TU Delft. Jaren gaf zij les aan studenten en was conservator van het Mineralogisch-Geologisch Museum te Delft. Na een vervroegd pensioen woont zij nu in Friesland en runt met haar man het Mineralogisch Museum te Grou.