Logo One Planet
Fotograaf: Jasper Doest, WNF
Fotograaf: Jasper Doest, WNF

In het Spoor van Olifanten

Activiteit | 19 maart 2024

Audiovisuele presentatie door Christiaan van der Hoeven (Wereld Natuur Fonds, Wildlife Expert)

Hoe zorgen we ervoor dat olifanten en mensen in Afrika vreedzaam samen kunnen leven?

In Afrika zien we duidelijk het effect van klimaatverandering: oogsten mislukken, het weer wordt onvoorspelbaar met meer extremen: droogte en overstromingen, waardoor het steeds moeilijker wordt voor de lokale bevolking om in haar onderhoud te voorzien. De bevolking groeit ook steeds meer, met steeds grotere vraag naar ruimte voor akkerbouw en bewoning. Neem daarbij dat natuurbescherming succesvol is in Zuidelijk Afrika, waardoor de olifantenpopulatie stabiel is of zelfs groeit, maar ook lijdt onder klimaatverandering, en je snapt waarom dit leidt tot toenemend aantal mens-dier conflicten om ruimte, water en voedsel.

In deze lezing neem ik jullie mee op de omzwervingen van de olifanten in Zuidelijk Afrika. Wat beweegt ze te migreren, wat komen ze tegen aan uitdagingen maar ook mooie dingen? Hoe is het voor de vaak arme bevolking om met deze reuzen samen te leven? Hoe voorkom je dat ze in één keer je oogst opeten? Is samenleven met wilde dieren eigenlijk nog wel mogelijk?

Ik geef voorbeelden hoe dit wel degelijk mogelijk is, met mooie beelden van mijn recente reis.

  • Fotograaf: Jasper Doest, WNF
  • Fotograaf: Jasper Doest, WNF
  • Fotograaf: Jasper Doest, WNF

Bestel tickets voor deze Activiteit

Toon alle tickets