Logo One Planet
Tremaglasis sp., een aglaspide (uitgestorven geleedpotige) Collectie: Paul Hille
Tremaglasis sp., een aglaspide (uitgestorven geleedpotige) Collectie: Paul Hille

De ordovicische Fezouata fossielen van Marokko

Activiteit | 16 maart 2024

Geologielezing door amateur-paleontoloog Paul Hille

In Marokko in de Draa-vallei ten noorden van de stad Zagora worden zeer goed bewaarde fossielen gevonden uit het onder-Ordovicium die vergelijkbaar zijn met de beroemde Burgess Shale fossielen uit het Cambrium van British Columbia. Deze fossielen uit de zogenaamde Fezouata-formatie zijn vaak erg kleurrijk en zijn ook vaak met de weke delen bewaard gebleven. Het is een zeefauna, destijds ongeveer tussen de 485 en 470 miljoen jaar geleden was de huidige locatie in Marokko een zee.
De biodiversiteit was groot. Er zijn ook veel nieuwe soorten gevonden en sommige paleontologische puzzelstukjes zijn op hun plaats gevallen, maar nieuwe puzzelstukjes zijn erbij gekomen.

Paul Hille licht dit toe in zijn lezing. Hij zal ook literatuur en fossielen met betrekking tot dit onderwerp meenemen.

Paul Hille verzamelt sinds 1975 fossielen. Hij is amateur paleontoloog en houdt lezingen over verschillende paleontologische onderwerpen. Ook heeft hij daarover gepubliceerd en meegewerkt aan museumtentoonstellingen over fossielen.
Hij is werkzaam in een financiële functie.

Tremaglasis sp., een aglaspide (uitgestorven geleedpotige) Collectie: Paul Hille

Tremaglasis sp., een aglaspide (uitgestorven geleedpotige) behorend tot de Fezouata biota, Marokko, onder-Ordovicium. Lengte ongeveer 7,5 cm. Collectie: Paul Hille