Logo One Planet
Impressies van de expositie
Impressies van de expositie

Bloema Mens- & Evolutiezaal

Tentoonstelling | 27 april 2017 - 31 maart 2029

Bloema Mens- & Evolutiezaal

In deze tentoonstelling vertellen we aan de hand van fossielen, opgezette mensapen en reconstructies van mensachtigen het verhaal van de evolutie: het fascinerende proces van de veranderingen in levende organismes van generatie op generatie.

Het leven op aarde is vier miljard jaar geleden ontstaan. Meteen met het leven begon de evolutie. Kleine verschillen tussen ouders en hun kinderen lijken onbelangrijk, maar na vele generaties kunnen deze verschillen samen voor grote veranderingen zorgen. Een verandering kan een voordeel opleveren. Een individu is bijvoorbeeld sterker, kan meer nakomelingen krijgen of gemakkelijker aan voedsel komen. Zo worden veranderingen doorgegeven aan de volgende generaties. In de loop van de tijd kan een populatie zoveel nieuwe eigenschappen verkrijgen dat er een nieuwe soort ontstaat.

De mens

Ook wij, Homo sapiens, zijn ontstaan door miljard jaren evolutie. Eéncellige bacteriën zijn onze vroegste voorouders. Hieruit ontwikkelden zich steeds complexere levensvormen. Ze behielden de succesvolle eigenschappen van hun voorgangers. 25 miljoen jaar geleden verschenen de eerste mensapen. De eerste mensen (Homo habilis) leefden ca. 2,4 tot 1,4 miljoen jaar geleden in Oost-Afrika. De moderne mens (Homo sapiens) verscheen pas 200.000 jaar geleden en is de enige overlevende soort van het geslacht Homo.

Homo creatus

Onze soort evolueert nog steeds. Zo heeft zich in de afgelopen tienduizend jaar lactosetolerantie ontwikkeld, de mogelijkheid om ook als volwassen mens lactose te kunnen verteren. Maar de moderne mens gaat verder: tegenwoordig repareren we zelf ons lichaam, vervangen onderdelen of verbeteren deze zelfs.

De tentoonstelling is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Stichting EVON, opgericht door de heer en mevrouw Bloema en de Vrienden van Museon en Omniversum.