Logo One Planet
One Planet Talk
One Planet Talk

One Planet Talk ‘Wat is de waarde van water?’

Op donderdag 12 mei vond de One Planet Talk ‘Wat is de waarde van water?’ plaats. De beschikbaarheid van water en de watertransitie zijn onderwerpen die bij het grote publiek minder bekend zijn. Deze middag werd al snel duidelijk dat de uitdagingen en de urgentie waarmee deze thema’s gepaard gaan, minstens zo groot zijn als die van de energietransitie.

Maar ook dat er mogelijkheden zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden zodat het doemscenario ‘Amersfoort aan Zee’ geen werkelijkheid wordt.

Allereerst vertelt Tim van Hattum, programmaleider Green Climate Solutions Wageningen University & Research, hoe hij anders naar Nederland kijkt. Samen met een groep collega's ontwikkelt hij een visie voor Nederland op weg naar 2120 waarbij samenwerken met de natuur centraal staat. Ze doen onderzoek op het gebied van klimaat en zijn bezig met “De Nieuwe Kaart van NL.”

“De Nieuwe Kaart van NL”

| Wageningen University & Research

“Je moet leren anders te kijken naar Nederland, denk aan: de zee benutten door er energie en voedsel uit te halen, meer ruimte voor water ook bij kleine rivieren, en groene en gezonde steden door er meer groen in te verwerken.” Tim geeft aan dat mensen grote behoefte aan een hoopvol toekomstbeeld hebben. Dus start het gesprek, bied perspectief en inspireer mensen om bij te dragen.

Daarna schetst Willemijn Bouland-Oosterwijk, manager Corporate Strategie Dunea, een helder beeld van de beschikbare hoeveelheid drinkwater. Drinkwatervoorziening is een kwetsbaar systeem. Uitdagingen als bronvervuiling, bevolkingstoename en drukte in de bodem met kabels en leidingen liggen op de loer. Met haar team is Willemijn dagelijks bezig met de toekomst: hoe maakt Dunea drinkwater in 2040?

Oplossingen en ontwikkelingen die Dunea inzet en onderzoekt, zijn:

  • Optimaliseren van het rivier-duinsysteem door het mengen van duinwater met rivierwater van de Maas en de Lek;
  • Inzetten op nieuwe bronnen, zoals water uit het Valkenburgsemeer);
  • Intensiever samenwerken met partners, zodat ieders belangen elkaar niet in de weg zitten
  • Beïnvloeding van de vraag en voorkomen van verspilling.

Willemijn eindigt haar verhaal met het noemen van een oplossing, waar iedereen direct al aan kan bijdragen: gebruik water bewust en wees zuinig! Het scheelt al zoveel als iedereen 10 liter per dag bespaart. Dus kraan uit tijdens het tandenpoetsen, net iets korter douchen, en een regenton in de tuin!

Thea Fierens van het Hoogheemraadschap van Rijnland vertelt tot slot waar het Hoogheemraadschap allemaal mee bezig is. Bijna alles is met water verbonden: waar je kunt wonen, veilig drinkwater, gevolgen klimaatverandering, belang van landbouw, etc. Je moet goed kijken waar je moet bouwen, goed naar de bodem kijken. Ter illustratie vertelt ze over de toonaangevende kustwerken in Katwijk en Noordwijk, die voor kustversterking zorgen.

Ook Thea noemt concrete handvatten die iedereen direct kan toepassen. Ontsteen! Haal je stenen uit je tuin, leg groene schoolpleinen/marktpleinen aan. En gebruik groene producten. Microplastics en medicijnen komen in de wateren terecht en zijn er niet uit te halen. Dat is dodelijk voor de biodiversiteit. Vissen vertonen door medicatieresten zelfs ander gedrag. Koop tandpasta zonder microplastics, zodat er geen ‘stukje plastic zakje’ door de gootsteen verdwijnt.

Net als Tim bevestigt Thea dat het belangrijk is om het probleem en de urgentie te benoemen, maar óók de praktische oplossing. Mooie voorbeelden laten zien, zodat je weet wat je eraan kan doen. En dat is precies wat we bij One Planet doen. Voorafgaand aan de Talk bekeken de gasten innovaties rondom water in One Planet Expo en One Planet NOW!. Ook op andere vlakken zijn er veel hoopgevende ontwikkelingen en creatieve initiatieven in de tentoonstellingen te zien, waardoor de wereld voor iedereen eerlijker wordt en leefbaar blijft. We nodigen onze bezoekers uit zich te laten verrassen, aan de slag te gaan en te ontdekken hoe zij zelf het verschil kunnen maken.