Logo One Planet
Header afbeelding

Museon en Green Key

In de bedrijfsvoering en bij de ontwikkeling en uitvoering van onze programma’s, spannen management en medewerkers zich in voor een verantwoorde, duurzame en milieuvriendelijke manier van werken, met als einddoel een leefbare toekomst voor ons allemaal.

Green Key

Om deze missie mogelijk te maken sluit het Museon zich aan bij Green Key. Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, alsmede in de markt voor vergader- en congreslocaties. De aangesloten bedrijven zijn serieus en controleerbaar bezig met duurzaamheid en met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Green Key staat gerant voor de vrijwillige inzet van ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De Green Key is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

Visie

Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering kiest het Museon ervoor om een voorbeeldfunctie te vervullen. Wij vragen onze bezoekers en samenwerkende partijen hierin een actieve rol te vervullen. Samenwerkingspartners worden hierop geselecteerd. Het Museon prefereert duurzame consumptiegoederen boven de reguliere A-merken en maakt bewuste keuzes voor duurzame materialen, grondstoffen en productiemethoden. Het scheiden van afval is voor de meeste mensen al een begrip, maar in ons gebouw gaan wij verder door inkt- en tonerafval, metaal, plastic en restaurantafval separaat af te voeren. Ook watermanagement heeft de aandacht in het Museon.

Het Museon werkt toe naar een klimaatneutraal gebouw. Het opwekken van duurzame energie via het grootste zonnepaneel van Den Haag past daarom uitstekend bij de missie en programmering van het Museon. De energie die door middel van zonnepanelen wordt opgewekt, wordt aanschouwelijk gemaakt voor het publiek via displays in het museum. De bezoekers, waaronder veel schoolklassen, leren hoeveel stroom er wordt opgewekt en hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden. Hieraan gerelateerd ontwikkelt het Museon speciale lesprogramma’s over energie en duurzaamheid. Het museum investeert in duurzame (expositieruimte)verlichting en momenteel worden mogelijkheden om effciënter met warmte en klimaatbeheersing om te gaan.
onderzocht.