Logo One Planet
Header afbeelding

Avocado’s (Mexico): Watertekort

Lesbrief voor docenten

In deze tegel leren leerlingen hoeveel water een avocado verbruikt. Ook leren ze wat de consequenties hiervan zijn op het milieu en de wereld.

Deze tegel bestaat uit vijf opdrachten. De opdrachten zijn in meer detail te vinden in de leerlingensectie van deze tegel.

Opdracht 1: Welke boom is de avocadoboom?

Opdracht 2:Video hoe de avocado groeit 

Opdracht 3: Hoeveel tomaten groeien er van 227 liter water? 

Opdracht 4: Filmpje van de Volkskrant over watertekort in Venezuela. 

Opdracht 5 (extra): Alternatieven voor de avocado op je bord.

Antwoorden

Opdracht 1: de eerste boom is een avocadoboom, deze groeit alleen in een warm klimaat en dus niet in Nederland. De tweede boom is een kersenboom en de derde boom is een appelboom. Kersenbomen en appelbomen groeien wel in Nederland.

Opdracht 3: ongeveer 18 tomaten en 11 broccoli’s


Kerndoelen

20. De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen 

30. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

46. De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.

47. De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien