Logo One Planet
Herbeplantingsproject in Niger
Herbeplantingsproject in Niger

Groene woestijn

Hoe verbouw je voedsel in een droge woestijn?

Museumles Primair onderwijs Groep 7 en 8 Biologie en W&T

Verwoestijning en verdroging van de grond zijn een gevolg van klimaatverandering en ‘verkeerd’ menselijk handelen. Gelukkig worden er eenvoudige manieren ontdekt waardoor er toch weer planten kunnen groeien. Je gaat op onderzoek!

Na een introductie over de problemen die boeren in droge gebieden hebben, start je met experimenteel onderzoek: hoe kan een zaadje toch ontkiemen in droge grond? Door middel van allerlei proefjes en opdrachten ontdek je mogelijke oplossingen. Vervolgens ontwerp je je eigen landschap. Wie richt het zo in dat verdroogde landbouwgrond weer groen wordt?

Deze les is ook te boeken als onderdeel van het Wetenschap- & technologiemenu.

Lesdoel

Je leert oplossingsgericht te denken over het tegengaan van honger en armoede door verwoestijning. Je test je ideeën uit en ervaart dat kleine veranderingen soms grote, positieve gevolgen kunnen hebben.

Kerndoelen

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving.

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen. 

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 45

Oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en techniek

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.