Logo One Planet
Let’s UNite! Daarmee opende wethouder Mariëlle Vavier de nieuwe VN-zaal in Museon-Omniversum
Let’s UNite! Daarmee opende wethouder Mariëlle Vavier de nieuwe VN-zaal in Museon-Omniversum

Let’s UNite! Daarmee opende wethouder Mariëlle Vavier de nieuwe VN-zaal in Museon-Omniversum

24 april 2023

De nieuwe VN-zaal is op vrijdag 21 april geopend door Mariëlle Vavier, wethouder Internationaal van de gemeente Den Haag. Voorafgaand aan de opening vond er een paneldiscussie plaats onder leiding van moderator Hajar Yagkoubi, voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger. De wethouder, Fenna Timsi, VN-jongerenvertegen-woordiger en Jamie Holton, UN Global Compact Network Netherlands, deelden hun visie over het belang en de uitdagingen van de Verenigde Naties.

Allereerst uitte algemeen directeur Peter de Haan zijn trots en blijheid voor deze mijlpaal: “We zijn erin geslaagd een complex onderwerp op een interactieve, concrete en leuke manier uit te leggen in de VN-zaal. We zijn trots op de ‘Verhalenbank’ met 75 verhalen van het Humanity House die we mogen presenteren én deze zaal hoort thuis in de Internationale Stad van Vrede en Recht.”

Experts met een link met de VN

Daarna volgde een paneldiscussie, onder leiding van Hajar Yagkoubi, met drie mensen die ieder op een andere manier met de Verenigde Naties bezig zijn.

Mariëlle Vavier, wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid bij de Gemeente Den Haag, isrots op Den Haag als 2e VN-stad, na New York. De stad van vredesconferenties, meer dan 400 NGO’s, het Vredespaleis en Internationale Stad van Vrede en Recht. Wethouder Vavier sprak: "De toekomst ligt in de handen van de jeugd en het is fijn om te zien dat zij succes hebben. Het is mooi dat jongeren in deze zaal kunnen zien wat de VN doet."

Fenna Timsi, VN-jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid, spreekt met jongeren en haalt input op om dat naar de nationale en internationale politiek te brengen. Jongeren vinden de weg niet naar de lokale politiek. Ze hebben geen vertrouwen in instanties en de politiek. Timsi helpt om die kloof weg te nemen en het belang van de VN concreet te maken.

Jamie Holton, UN Global Compact Network Netherlands, helpt bedrijven die willen bijdragen aan de SDG's. "Bedrijven tonen vrijwillige commitment om aan de slag te gaan. Wij bieden ze programma's om ze te helpen, bijvoorbeeld hoe ze de SDG's in hun bedrijf kunnen integreren of op specifieke thema's als gendergelijkheid, mensenrechten en klimaatadaptatie. De bedrijven leveren jaarlijks een rapportage hoe ze op de SDG's scoren. Bedrijven moeten door wetgeving gelukkig wel veranderen en bedrijven stimuleren elkaar. De koplopers nemen de anderen mee."

Net als Holton waren ook de andere panelleden het eens met de stelling ‘Ik ben optimistisch dat we de SDG’s in 2030 gaan behalen’. Volgens de wethouder moeten we vooral de lat hoog leggen om de doelen te halen.

Bij de stelling ‘Internationaal recht zou boven landelijke wetten of regels moeten gaan’ kaart de wethouder aan dat het internationaal recht erg uitgaat van westerse en kapitalistische waarden Wat hier geldt, geldt zeker niet in Afrikaanse landen. We moeten aan het gelijkheidsprincipe voor alle landen werken. Timsi vult aan: "Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap door de VN gezien en gehoord wordt, ervoor zorgen dat de regels op iedereen van toepassing zijn." Holton sluit de paneldiscussie af met het besef dat de VN veel goede dingen heeft gedaan. Ze hebben veel conflicten voorkomen, zoals een Derde Wereldoorlog. Dat was misschien niet gelukt als VN er niet was.

Daarna opende de wethouder de VN-zaal.

De Verenigde Naties

De wereld telt bijna 200 landen. Grote en kleine. Machtige en zwakke. Arme en rijke. Stabiele en instabiele. Democratieën en dictaturen. Er is 1 plek waar bijna al die landen met elkaar om tafel zitten: de Verenigde Naties (VN). Hier praten landen over de wereldproblematiek die landsgrenzen overstijgt, om van de wereld een betere plek te maken. De VN zijn geboren uit idealisme.

Maar met alleen idealen verander je de wereld niet. Je hebt ook mensen nodig die plannen omzetten in daden. En landen die niet alleen met hun eigen belangen en macht bezig zijn maar met andere landen willen samenwerken aan een gezondere, eerlijkere en veiligere wereld.

De VN-zaal

Deze boodschap verdient een plek in de Internationale Stad van Vrede en Recht. Bij Museon-Omniversum, midden in de Internationale Zone en met een programmering rond de Agenda 2030 van de VN? In de VN-zaal focussen we op concrete projecten en ervaringen van mensen van en met de VN. We laten daarbij zien wat goed gaat, maar ook wat minder goed gaat, aan de hand van de vijf werkgebieden van de VN: vrede & veiligheid, humanitaire hulp, mensenrechten, internationaal recht en duurzame ontwikkeling & klimaatactie.

We brengen deze grote thema’s dichtbij voor de jongeren en volwassenen. Dit doen we door de onderwerpen te presenteren aan de hand van bekende en/of actuele casussen: de oorlog in Oekraïne, Srebrenica, de droogte in de Hoorn van Afrika, Syrische vluchtelingen, meisjes en vrouwen in Afghanistan etc. Per casus is er ook steeds een interactie, die aan het denken wil zetten of het gesprek tussen bezoekers op gang brengen. Welk SDG is voor jou het belangrijkst? Wat voor hulp stuur jij naar de Hoorn van Afrika? Welke uitspraak denk je dat het Internationaal Gerechtshof in deze kwestie heeft gedaan? Naar de bestrijding van welke ziekte moet volgens jou het meeste geld gaan? Hoe beoordeel jij dit vluchtelingenverhaal?

Alle informatie wordt interactief aangeboden. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld plaatsnemen op een tribune en door middel van animaties stellingen beantwoorden. In de ‘Verhalenbank’ hoor je persoonlijke verhalen, die door het Humanity House in het kader van 75 jaar VN zijn verzameld. Online delen we alle verhalen via de website van Just Peace : https://justpeacethehague.com/theme/vn-verhalen.

De tentoonstelling wordt aangevuld en geactualiseerd aan de hand van content van externe partners. Tegelijk met de tentoonstelling is het bijbehorende educatieve programma voor primair onderwijs (museumles over kinderrechten) en voortgezet onderwijs (kennismaking met VN) ontwikkeld.

De VN-zaal is tot stand gekomen met subsidie van het Vfonds.

E I N D E   P E R S B E R I C H T