Logo One Planet
Museon-Omniversum
Museon-Omniversum

Een op vier middelbare scholieren leert te weinig over klimaat en duurzaamheid

30 november 2023

Een derde vindt dat school zelf een actiever duurzaamheidsbeleid moet voeren

Middelbare scholen in Nederland geven niet genoeg aandacht aan duurzaamheid. Zo vindt ruim een kwart van hun leerlingen dat zij onvoldoende leren over het belang van klimaat en duurzaamheid. Ook stelt 36 procent van hen dat hun school actiever bezig moet zijn met duurzaamheid. Dit blijkt uit onderzoek van Museon-Omniversum in Nederland onder 481 middelbare scholieren van 12 tot en met 15 jaar oud, uitgevoerd door Panelwizard.

Middelbare scholieren vinden dat hun school bijvoorbeeld actiever moet zijn met zaken als afvalscheiding, energie- en gasverbruik of vegetarische opties in de kantine. “Op middelbare scholen zitten vooral Gen Z’ers, die over het algemeen erg betrokken zijn bij het klimaat”, zegt Peter de Haan, directeur van het Haagse Museon-Omniversum. “Bovendien zijn ze meestal goed geïnformeerd en maatschappelijk kritisch. Je kunt ze bereiken door in te spelen op hun interessegebieden en concrete informatiebehoeften. Als middelbare school moet je daarin je verantwoordelijkheid nemen, zeker omdat deze leerlingen het gros van hun tijd bij jou doorbrengen.”

Geschikte omgeving

Volgens 48 procent van de ondervraagde leerlingen is school wél de belangrijkste plek om over het klimaat en duurzaamheid te leren. Dit percentage neemt af met de leeftijd: van 51 procent voor twaalfjarigen tot 46 procent voor vijftienjarigen. Niet alleen de locatie, ook de docenten lijken geschikt voor meer klimaat in het onderwijs: 64 procent van de scholieren denkt dat hun leraren voldoende over het thema weten om er les over te kunnen geven. De Haan: “Gezien de huidige staat van onze planeet vind ik dat kinderen én volwassenen op zoveel mogelijk plekken toegang moeten krijgen tot de feiten. De ervaring van ons educatieteam leert namelijk dat de jeugd niet zozeer wil horen wat ze moeten doen, maar vooral alle informatie willen om zelf te bepalen wat juist is. Ze krijgen die informatie thuis, bij sportverenigingen, op het werk, via de media, tijdens uitjes, in musea en uiteraard op school. Dat middelbare scholieren vertrouwen in hun leraren hebben, moeten we in ieder geval met beide handen aangrijpen.”

Een vak apart

Verder blijkt uit het onderzoek dat middelbare scholen momenteel gelukkig wel aandacht besteden aan klimaatkwesties. Zo zit 41 procent van de respondenten op een school die weleens leerzame uitjes organiseert over duurzaamheid. Toch is dit niet genoeg voor een kwart van de leerlingen: zij vinden dat er een apart vak ‘duurzaamheid en klimaat’ moet bestaan. Onder twaalfjarigen geldt dit zelfs voor 38 procent. De Haan: “Hoe je naar de wereld kijkt, ofwel je waardeprofiel, ontwikkel je tot je 25e. Daarna niet meer. Daarom is het cruciaal dat we de jeugd nú informeren over maatschappelijke thema’s en het lijkt me duidelijk dat het voor hen allesbehalve een bijzaak is, het gaat letterlijk over hun toekomst! Zij zien in dat er iets moet veranderen en zoeken naar kennis en middelen om dit voor elkaar te krijgen. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.”

Over Museon-Omniversum

Bij Museon-Omniversum draait alles om de mens, de aarde en een duurzame toekomst. Met de programmering One Planet inspireren zij jong én oud om zich in te zetten voor een leefbare planeet voor iedereen. Het is dé plek waar je op een leuke manier ontdekt hoe de wereld in elkaar zit én hoe je zelf aan een betere wereld kunt bijdragen. In het museum maken leerlingen een ontdekkingstocht langs de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties. Daarna beleven ze in het koepeltheater een spectaculaire grootbeeldfilm op een koepelscherm zo groot als een twee tennisvelden. Bekijk voor meer informatie www.museon-omniversum.nl