Logo One Planet
opgezette poolvos
opgezette poolvos

Opgezette dieren

Wat is echt en wat is onecht?

Primair onderwijs Groep 5 en 6 Biologie en W&T

Een museum is eigenlijk één groot rariteitenkabinet vol met dieren en vondsten die je nog nooit hebt gezien, denk maar eens aan het vogelbekdier. Zijn ze wel echt? Dat ga je zelf ontdekken!

In de natuur blijven soms dieren of delen ervan per ongeluk bewaard, zoals de botten van dinosaurussen. Soms bewaren we dode dieren en delen van planten expres. Je kunt ze opzetten, drogen of op ‘sterk water’ zetten. In deze museumles laten we bijzondere dieren zien en ook verschillende manieren om dieren en planten te bewaren.

Aan de hand van opdrachten onderzoek je vervolgens zelf planten en dieren die op verschillende manieren zijn bewaard.

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

Na deze museumles ken je de verschillende manieren om dierlijk en plantaardig materiaal te bewaren en weet je bijvoorbeeld wat ‘op sterk water zetten’ is.

Kerndoelen

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en techniek

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en techniek.

De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.