Logo One Planet
Verenpracht
Verenpracht

Kleuren van de wereld

Ontdek de betekenis van kleuren bij mensen en dieren

Museumles Primair onderwijs Groep 3 en 4 Biologie

Kleuren roepen bepaalde gevoelens bij je op; van blijdschap tot onrust, van ontspanning tot enthousiasme. Daarnaast kun je met kleur informatie doorgeven. Denk aan de rode stip op een waterkraan. In de natuur zijn kleuren ook belangrijk: om onzichtbaar te zijn of juist om op te vallen, om te waarschuwen of te pronken. Met kleuren kunnen dieren maar ook mensen elkaar iets duidelijk maken.

Aan de hand van bijzondere kleding, opgezette dieren en foto’s denk je na over de betekenis van kleuren. Vervolgens ga je met verschillende opdrachten aan de slag, waarbij je zelf onderzoekt en ervaart en dieper ingaat op het gebruik van kleur door mensen en dieren.

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Lesdoel

Je krijgt meer inzicht in de functies die kleuren hebben in de natuur en hoe mensen en dieren daar gebruik van maken.

Kerndoelen

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en techniek

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en techniek.

De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.