Logo One Planet
Het gebouw van de VN in New York met de logo's van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Het gebouw van de VN in New York met de logo's van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Brief aan de Toekomst

Projectles in de klas

Onbegeleid programma Voortgezet onderwijs Onderbouw HAVO/VWO en Vmbo Burgerschap en Wereldoriëntatie

Onderzoek hoe de wereld waarin je opgroeit verandert. Welke ontwikkelingen hebben invloed op jouw leven, en hoe je jouw toekomst ziet? Hoe ziet jouw leven er uit over twintig jaar? Ga eens in je eigen omgeving op zoek naar mensen die meer weten. Schrijf daarna een brief, rap of Spoken word. Of maak een ontwerp waarin je de toekomst, jouw toekomstige ik aanspreekt en vertelt wat echt belangrijk is.

Brief aan de toekomst is een praktisch project voor klassen in het voortgezet onderwijs in samenwerking met gemeentes en bedrijfsleven. Het project is gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, het Handvest van de aarde (Earth Charter) , de encycliek Laudato Si, de Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling en het werk van het Lab Toekomstige Generaties.

Het eerste Brief-aan-de- toekomst-project is in 2019 uitgevoerd op Campus Landgoed Zonheuvel in samenwerking met het Revius Lyceum in Doorn. VNO-NCW, Verus, Museon-Omniversum, Stichting SBI en Lab Toekomstige Generaties vormen de coalitie Brief aan de Toekomst.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de samenstelling van het project ligt bij de school. Dat zorgt voor optimaal gebruik van de mogelijkheden in de context van de school en een goede aansluiting bij de eigen schoolcultuur en identiteit. De coalitiepartners bieden de educatieve materialen, advies en ondersteuning bij de uitvoering en zetten hun netwerk in om lokale partijen te betrekken.

Doelen van het project
 • Jongeren bewust maken van de impact van duurzaamheidsvraagstukken op hun toekomst, hen daarbij ook een hoopvol handelingsperspectief bieden en te helpen om hun stem in te brengen in het maatschappelijk debat;
 • Scholen helpen om in hun onderwijs aandacht te besteden aan duurzaamheidsvraagstukken door bewustwording om te zetten in gerichte actie vanuit een integrale benadering (hoofd, hart, handen);
 • Versterken van verbinding tussen school en samenleving d.m.v. samenwerking met gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven (kenniscirculatie) die graag kennis en ervaring delen met jongeren (kenniscirculatie);
 • Een plek in de maatschappelijke ruimte creëren die herinnert aan de vragen die ons vanuit de toekomst worden gesteld, door middel van de symboliek van een tijdcapsule, verwijzend naar een eerder moment in de geschiedenis in combinatie met het planten van bomen dat verwijst naar de toekomst .
Hoe ziet een programma Brief aan de toekomst er uit?

Het schoolprogramma is vaak al heel vol. Als docent maak je graag je eigen lesmateriaal, maar daar heb je vaak niet voldoende tijd voor. Wij bieden een programma dat je naar je eigen hand kunt zetten en waar binnen je kunt kiezen wat wel en wat niet aansluit bij jouw leerlingen, de context, de jaarlaag etc.

Start

Waar gaat het over in dit project? Welke duurzaamheidsvragen zijn er allemaal, en hoe hebben die te maken met mijn leven en mijn omgeving? Wie hebben er allemaal mee te maken en hoe kan ik er over leren?

Beschikbare materialen:

 • Introductielessen rond het begrip Impact 
 • Kennismaken met de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, bij voorbeeld door een bezoek aan de tentoonstelling One Planet in Museon-Omniversum

Op verkenning

Aan de hand van een onderzoeksvraag en gastlessen maken leerlingen kennis met hun eigen leefomgeving waardoor ze leren wat duurzame ontwikkeling betekent voor bedrijven, voor gemeenten, voor de toekomst van beroepen. Daarna kunnen ze een keuze maken uit verschillende mogelijke opdrachten waarin ze in de omgeving of in de school op onderzoek uit gaan. Tenslotte verzamel je de opbrengsten en verken je met elkaar wat dit voor volgende generaties gaat betekenen.

Beschikbare materialen: 

 • Aan de slag met een ontwerp- of onderzoeksopdracht 
 • Ontwerp een SDG-moodboard voor de school 
 • Onderzoek circulaire economie in de omgeving 
 • Buitenopdracht aandacht voor de aarde 
 • Mapping-opdracht sdg-challenges in de eigen omgeving 
 • Gastlessen 
 • Leef je in-oefening volgende generaties

Opbrengsten delen

De belangrijke inzichten die tijdens het project naar voren zijn gekomen, leggen we vast, in woord en beeld, en met de omgeving geven we die een plek in de buurt van de school, zo dat we dit moment markeren en een levende herinnering planten.

Kosten

Als je enthousiast bent geworden om met deze projectvorm te gaan werken horen we dat graag van je. Je kunt contact met ons opnemen via info@briefaandetoekomst.nl

Er zijn twee manieren waarop je als school gebruik kunt maken van de materialen en expertise:

 1. Op basis van een kennismakingsgesprek sturen we de basisopdrachten toe, waarmee een interne werkgroep van de school verder helemaal zelfstandig aan de slag gaat. We vragen hiervoor een kleine bijdrage in de ontwikkelkosten van €150 
 2. Op basis van een kennismakingsgesprek sturen we de basisopdrachten en alle mogelijke uitbreidingen daarvan toe en plannen we twee of drie begeleidingsmomenten waarin een van onze experts met teamleden van de school helpen om tot een goed programma te komen. We vragen hiervoor een bijdrage in de ontwikkelkosten van € 300 plus de kosten van begeleiding die we apart offreren. De kosten van het bezoeken van musea, natuurgebieden, en het betrekken van gastsprekers of bedrijven zijn voor de school zelf. Hiervoor is wel goed mogelijk om lokale fondsen aan te spreken.
Naar de speciale website