Logo One Planet
In de les/expositiezaal Hoogland/Laagland
In de les/expositiezaal Hoogland/Laagland

Erosie en sedimentatie

Natuurlijke processen in het landschap

Museumles Voortgezet onderwijs Onderbouw HAVO/VWO Aardrijkskunde en Geologie

Waarom is Nederland relatief plat, terwijl er in omringende landen hoge gebergten zijn? Welke processen zorgen ervoor dat gebergten afgebroken worden? En wat hebben gletsjers, rivieren en het polderlandschap met elkaar te maken?

Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van een grote maquette van de Rijn, die een duidelijk beeld geeft van het hoog- en laagland, de gletsjers en de rivierloop. Tijdens het tweede deel van deze les ga je met allerlei opdrachten en puzzels zelf aan de slag in de themazaal. Ook ontdek je hoe de mens zelf bijdraagt aan erosie. 

Lesdoel

Je ontdekt welke natuurlijke processen gebergten afbreken en delta’s laten ontstaan. Je maakt kennis met begrippen als verwering, erosie, sedimentatie, gletsjers, meanderen etc.