Logo One Planet
Tekening: Remi Bakker
Tekening: Remi Bakker

Nijlpaarden en Neanderthalers in de ondergrond van Flevoland

Geologielezing door onderwijskundige Frans Roescher (Haagse Geologische Vereniging)

Activiteit | 13 mei 2023

Flevoland, de jongste provincie van Nederland heeft een rijke ondergrond boordevol fossielen en artefacten.

25 jaar geleden kwam Frans Roescher bij toeval in aanraking met fossielen in het opgespoten zand bij Almere. Dit heeft geleid tot een lange speurtocht naar de oorsprong en context van deze vondsten. Frans Roescher verzamelt als amateur paleontoloog al meer dan 25 jaar bodemvondsten uit het Markermeer en heeft de laatste jaren samen met de Nederlandse Archeologievereniging nu zoveel materiaal boven water gekregen dat ze een samenhangend verhaal kunnen brengen over het oudste verleden van dit gebied. Bijzonder is dat ze veel sporen van Neanderthalers gevonden hebben, zoals veel bewerkte stukken vuursteen, bewerkte botten en geweistukken.

Frans Roescher is een gepensioneerde onderwijskundige, hij woont al 40 jaar in Almere en is altijd actief geweest met het verzamelen van fossielen, meestal in het buitenland. Bij toeval ontdekte hij 25 jaar geleden dat het opgespoten zand in Almere boordevol fossiele botten uit het pleistoceen zit. Zijn aandacht verplaatste zich van buitenlandse vindplaatsen naar het polderlandschap van Flevoland. Hij werkt intensief samen met Dick Mol, de AWN-Flevoland en de archeoloog Marcel Niekus.